Konsekvenserna av att Lennart Sacrédeus saknas på Kristdemokraternas EP-valsedel

Intervju om konsekvenserna av Lennart Sacrédeus frånvaro på kristdemokraternas EP-valsedel

 

 

– Tuve Skånberg, du är vald till femte platsen på kristdemokraternas lista till EP-valet. Du har följt processen från nominering och provval till debatten om vilka som ska vara på kristdemokraternas EP-valsedel och till beslutet i partifullmäktige igår att inte Lennart Sacrédeus får någon plats på listan. Vilka konsekvenser får beslutet att ställa Sacrédeus utanför listan?

 

– Den mest omedelbara konsekvensen blir ju att han inte kommer att kunna väljas in i Europaparlamentet och inte heller kommer att kunna delta i EP-valrörelsen på samma sätt som om han stod på listan. Många av de mellan 25 – 30 000 som personröstat på honom i tidigare val kommer att känna sig tveksamma på om de ska rösta och i så fall på vem. För partiet är det en stor förlust, där vi har en uppförsbacke i att återvinna dessa väljares förtroende.

 

– Vilka konsekvenser blir det för den politik som partiet kommer att driva i EP?

 

– I sak blir det ingen stor skillnad vem som blir vald till EU-parlamentet för kristdemokraterna. Partiet har ett väl utvecklat EU-politiskt program och alla kandidater förbinder sig att följa det. I det programmet deklareras till exempel att kristdemokraterna inte vill att EU ska utvecklas i riktning mot en mer statsliknande form, betonar EU:s värdegrund och vill få en bred samhällsetisk diskussion om vilka värden som är omistliga för EU:s framtid, kämpar mot människohandel och prostitution, mot narkotika och för en mycket restriktiv alkoholpolitik, och att inte ett svenskt medlemskap i EMU, så att kronan byts mot euro, ska ske utan en folkomröstning. Skillnaderna mellan kandidaterna är inte så mycket i sakpolitik som i prioriteringar, i tonfall, personlighet, erfarenhet och olika kompetens.

 

– Behövdes inte Lennart Sacrédeus kompetens på EP-vallistan?

 

– Jag har röstat på Lennart Sacrédeus i tidigare val och jag hade gärna sett hans namn på EP-vallistan också i detta val. De frågor som han har drivit i EU-parlamentet under sin tid där tycker jag också är viktiga. Men han är inte den ende med denna inriktning och kompetens. Holger Gustafsson, vald till plats 7 på EU-vallistan, har också varit ledamot av EU-parlamentet och har arbetat med EU-frågor i många år i EU-nämnden och Utrikesutskottet i riksdagen. Per Landgren, plats 3, är en god kristdemokratisk ideolog som försvarar den kristna etiken och värdegrunden på ett utmärkt sätt. Ella Bohlin, plats ett, har samma tydliga värdegrund och är dessutom ung, skicklig kvinna, liksom till exempel Ebba Busch, 21 år, och KDU:s vice ordförande, på plats 15. Sofia Modigh, plats 2, har minst samma engagemang som Lennart Sacrédeus i alkoholpolitiska frågor. Annelie Enochson, plats 16, delar Lennarts EU-kritiska hållning mer uttalat än de flesta andra kandidater. Christina Doctare, på plats 4, är en känd läkare och debattör som tillsammans med sin biskop Anders Arborelius stått på barrikaderna och kämpat för att bevara äktenskapet mellan man och kvinna. Den debatten har ju även Rolf Åbjörnsson, plats 11, på ett förtjänstfullt sätt tagit. Då har jag inte nämnt Alf Svensson, plats 9 och Inger Davidson, plats 10, som ju under årtionden gett ansikte åt kristdemokraterna och också varit ministrar i förra borgerliga regeringen. Detta är bara axplock av den stora kompetens som finns bland de 55 namn som listan upptar.

valsedel

 

– Var det alltså skälet till att inte Sacrédeus valdes – att hans kompetens och erfarenhet inte behövdes?

 

– Nej, det tror jag inte alls. Ingen har ifrågasatt hans kompetens, erfarenhet, kristdemokratiska politik eller skicklighet. De personliga sidorna varken kan eller vill jag kommentera, men valberedningen och partiledaren Göran Hägglund lyfte fram vikten av att ha en lagspelare i EP-valet. Och Lennart är den mest uthålliga och målmedvetna maratonlöpare jag känner inom politiken. Valberedningen och partiledningen önskade en annan profil på den som skulle sändas till Europaparlamentet. Och arbetet är förvisso annorlunda att ingå i den förhållandevis stora riksdagsgruppen än att åka en eller två parlamentariker till Bryssel och bygga upp verksamheten där och hålla kontakten hem på avstånd.

 

– Var det inte ojuste att inte ta med Sacrédeus på EP-vallistan?

 

– Jag förstår till fullo den som tycker det, och jag förstår att Lennart själv ser det så. Men jag är övertygad om att inte vare sig valberedningen eller partiledningen ställde Lennart utanför av elakhet, utan för att de menade att det gagnade partiet och valresultatet. Beslutet i partifullmäktige gick också oklanderligt till rent demokratiskt; jag var där och såg. Däremot tycker jag att valberedningen borde ha redovisat sina verkliga skäl till att inte föreslå Lennart, istället för att ta svepskälet om förnyelse av EU-politiker. Lennart bad att skälen skulle redovisas offentligt, och hade det gjorts tidigare hade det kanske varit mindre smärtsamt för alla berörda, än som det nu blev.

 

– Är du inte jävig här, som själv står på femte plats? Utan Lennart på listan blir det ju lättare för dig själv att få personkryss?

 

– Ja, jag kan inte neka till att jag är jävig, jag kandiderar själv. Men jag hade gärna sett att Lennart hade vunnit den omröstningen som skedde om en plats längre ned på listan.

 

– Partiledningen valde att föra fram Alf Svensson och fyra andra partiveteraner, så att de blev inröstade av partifullmäktige på plats 9 till 13. Var det verkligen seriöst? Ingen av dem tänker väl åka till Europaparlamentet om de blir valda?

 

– Det var i högsta grad seriöst, tror jag. Alla kandidaterna, även Alf och de övriga, måste skriva under på att man är beredd att åka till EU om man blir vald. Jag tror att de satte sin egen bekvämlighet och framtidsplaner åt sidan för att göra sitt bästa för att partiet skulle göra ett så gott val som möjligt. Det kan inte ha varit ett lätt beslut.

 

– Lennart Sacrédeus har kallats för värdekonservativ och att skälet till att han inte kom med på listan skulle vara hans politiska åsikter. Stämmer det?

 

– Det tror jag inte. Först och främst brukar inte begreppet ’värdekonservativ’ bli definierat på ett sätt som alla kan vara överens om. Men om man menar att det innebär en betoning på den kristna etiken och värdegrunden som omistlig, eller ett engagemang för att få så få aborter som möjligt och försvara det okränkbara människolivet från livets början till dess naturliga slut, eller att värna familjen och äktenskapet, då är jag lika värdekonservativ som Lennart, och det är svårt att hitta någon på listan som inte skulle passa in i den beskrivningen, mer eller mindre uttalat. Dessa frågor är ju grundläggande i kristdemokratisk ideologi. För min del är dessa frågor om värdegrund och människosyn mycket angelägna, möjligen kan andra prioritera annorlunda. Men varje kristdemokrat står upp för dessa värden.

 

– Hur går det då i EP-valet för kristdemokraterna?

 

– Det vet jag lika lite som någon annan, men jag håller för troligt att Alf Svensson kommer att få flest personkryss, men att flera andra kommer att göra goda resultat, över spärren på fem procent. Jag tror att till följd av detta EP-val kommer två personer från listan att få förtroendet att bli invalda i EU-parlamentet, i synnerhet när Lissabonfördraget har blivit antaget.

 

– Kommer du själv att bli invald i Europaparlamentet? Och varför skulle väljarna kryssa för just dig?

– Det vet jag förstås inte heller, men jag har ställt mig till förfogande och fått förtroendet att stå på femte plats på listan. Säkert kommer åtskilliga att också lägga sina personröster på mig, särskilt i Skåne där jag kommer att bedriva personvalskampanj. Det som kan få någon att välja kristdemokraternas lista i valet och kryssa för just mig skulle kunna vara ett förtroende för mig och min erfarenhet och mina värderingar. Jag har varit riksdagsman för kristdemokraterna 1991 – 2006, varit ledamot av Nordiska rådet 2002-06 där jag har jobbat just med frågor som liknar EU-arbetet. Jag har arbetat internationellt, bland annat var jag FN-delegat 2001, och var gästprofessor vid Fuller Theological Seminary i Los Angeles 2006-2007 och jag sitter sedan 2005 i styrelsen för Dohas Internationella Institut för Familjeforskning och Utveckling, som arbetar på ett FN-uppdrag till Qatar. Skulle jag få förtroendet att bli inkryssad i EU-parlamentet i Bryssel vill jag kämpa för att den kristna etiken och människosynen påverkar besluten, för alla människors lika och okränkbara värde tex vad gäller medicinsk etik, liksom mot trafficking, prostitution och droger, liksom för en mycket restriktiv alkoholpolitik. I miljöfrågor vill jag särskilt arbeta för Östersjöns miljö, som är ett innanhav inom EU. Jag vill också underlätta för tredje världens länder att få bättre handelsvillkor med EU, och att inte EU stänger sina gränser mot omvärlden. Det är också angeläget att EU får samma transparens och offentlighetsprincip som vi värdesätter så högt här i Sverige.

– Var det alltså lika bra att Sacrédeus inte fick någon plats på listan, och att det gick som det gick?

– Nej, att det gick som det gick har skadat partiet och dess trovärdighet. Valberedningen kunde ha hanterat frågan annorlunda. Men nu gäller det att lära av det, gå vidare och visa att kristdemokraterna har kandidater som varje sympatisör kan känna förtroende för och personkryssa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: