Darwins mörka sidor – och ljusare

Den 12 februari fyllde Charles Darwin 200 år och i år är det 150 år sedan hans verk The Origin of Species (1859) (Om arternas uppkomst) gavs ut. I alla medier uppmärksammas Darwins forskning och hans evolutionslära, men det finns sidor hos Darwin och darwinismen som inte är allmänt kända och som få av gratulanterna lyfter fram.

Jag blev inbjuden att debattera Darwin och darwinismen med docent Birgitta Forsman i P1 ”Människor och tro” fredagen 6 februari kl 14.15 med anledning av hennes nyutkomna bok Arvet från Darwin. En vecka senare, 13 februari 14.20 var jag inbjuden till ”Lantz i P4” för ett samtal med journalisten Pontus Enhörning om Darwin. Man kan lyssna på programmen i efterhand på nätet: ”Människor och tro” P1 (gå till 24:44/47:02) och ”Lantz i P4” (gå till 10:24/20:43).

I radioinslagen lyfte jag fram att Darwin visserligen var en banbrytande vetenskapsman, och att en utveckling förvisso kan påvisas, hos till exempel hästar och hundar med deras differentiering i olika raser. Men Darwins mörkare sidor är mer okända och inte så omtalade; Jag citerade Darwins syn på mänskliga raser och rasbiologi, och mannens överlägsenhet över kvinnan, och hans syn att förvärvade egenskaper kan ärvas.

Rasbiologi charles-darwin1

martin-luther-king1aborigin2gorillababianOm rasbilologi skrev Darwin i boken The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871) (Människans härledning) kapitel 6 ”I en framtid, inte så avlägsen att den ska mätas i århundraden, kommer de civiliserade människoraserna att utrota och ersätta de vilda raserna över hela världen. Samtidigt kommer människoaporna utan tvekan att utrotas. Skillnaden mellan människan och hennes närmaste släktingar kommer då att vara än större, så som vi hoppas, än till och med skillnaden mellan vita människor och babianer, än som är fallet nu mellan negrer och australnegrer och gorillor.”

 Om människans raser skriver han i kapitel 7 ”Vad gäller civiliserade folk har den reducerade storleken av käkarna genom att dessa använts mindre, bruket att använda olika muskler för att uttrycka olika känslor, och hjärnans ökade storlek genom större intellektuellt arbete, tillsammans gett deras allmänna utseende en väsentlig skillnad jämfört med vildars.”

I kapitel 21 uppmanade han alla fattiga att avstå från att gifta sig och skaffa barn, ”Mellan alla män skall det råda en öppen tävlan, så att de mest lämpade inte genom lagar och seder förhindras att lyckas väl och avla det största antalet barn.”

Förvärvade egenskaper ärvs

I Människans härledning kapitel 2 skriver han om att han trodde att förvärvade egenskaper kunde nedärvas: ”Jag har nu lagt mig vinn om att visa att somliga av människans distinkta egenskaper förmodligen har förvärvats, antingen direkt, eller mer vanligt indirekt genom naturligt urval.”

Mannens överlägsenhet

I Människans härledning kapitel 19 skriver Darwin ”Mannen är rival gentemot andra män, han njuter av tävlan, och detta leder till ambition, som så lätt övergår i själviskhet. Dessa nämnda egenskaper synes vara hans naturliga och olyckliga födslorätt. Det är allmänt erkänt att hos kvinnor är egenskaper som intuition, snabb uppfattningsförmåga, och kanske fantasi, mer markerade än hos män; men åtminstone några av dessa egenskaper kännetecknar lägre människoraser, och är därför en del av en svunnen och lägre del av civilisationen. Den största skillnaden i intellektuella förmögenheter visar sig i att män når en högre skicklighet i vad de än ägnar sig åt än kvinnor, vare sig det handlar om djupa tankar, logik, eller fantasi, eller enbart i bruket av sinnena och händerna. Om man gjorde upp två listor med de mest framstående männen och kvinnorna inom lyrik, konst, musik – både komposition och utövande – historia, naturvetenskap och filosofi med ett halvt dussin namn under varje rubrik, så skulle listorna inte kunna jämföras …. Den genomsnittsliga mentala kapaciteten hos män är överlägsen den hos kvinnor.”

Socialdarwinismen har alltså sin direkta inspiration och ideologiska grund från Darwin själv, och det är ingen tillfällighet att Hitler 1943 skänkte just Darwins samlade verk i 60 årspresent till Mussolini. Allt detta är åsikter som jag, och varje tänkande människa, måste ta bestämt avstånd från. Den människosyn som Darwin i de angivna citaten gav uttryck för är avskyvärd.

Men finns det då inget positivt i darwinismen att lyfta fram och bejaka? Det skulle kunna vara att han fann det vara en omöjlighet att livet och världen var resultatet av slumpen, utan kommit till av en intelligent design.

Ingen ateist

Ateist var uppenbarligen aldrig Darwin. Han skrev i ett brev från 1879 (Charles Darwins liv och brev, del 1, 1889)”Vilken livsåskådning jag för min del omfattar är en fråga utan någon betydelse för andra än för mig själv. Men eftersom du frågar mig om det, vill jag påpeka att jag ofta är mycket vacklande i mina åsikter … Men under allt vacklande hit och dit har jag dock aldrig varit ateist i den meningen att jag förnekat att Gud finns.” Han skriver vidare: ” En annan källa till tron på Guds existens, en tro som inte är en följd av känslor utan av rationellt tänkande, förefaller mig vara av långt större vikt. Det är den utomordentliga svårigheten, eller rättare sagt omöjligheten, som är förbunden med att föreställa sig denna vidunderliga och förunderliga värld, med människan och hennes möjlighet att se långt tillbaka och långt framåt i tiden, som resultatet av slumpens tillfällighet eller nödvändighet. Sådana tankar tvingar mig till att se en första orsak hos ett rationellt förstånd, som för en del liknar människans, och jag är då närmast teist. Denna övertygelse hyste jag, så vitt jag kan komma ihåg, den gången jag skrev Om arternas uppkomst .” (Charles Darwins liv och brev del 1, 1889, sid 354) Han nämner att han mer och mer gått mot att vara agnostiker, men skriver ändå i ett brev 1878: ”Jag vill tillägga att då för många år sedan då jag samlade material för “Arternas ursprung” var min tro på vad som kallas en personlig Gud lika fast som den som Dr. Pursey själv har.” (Charles Darwins liv och brev del 3, 1889, sid 236, brev 28 nov 1878).

One Response to Darwins mörka sidor – och ljusare

 1. Tor Wadmark skriver:

  Skapelsens mångfald, dynamik och ett par svaga krafter.
  Svag attraktionskraft mellan partiklar, masskraft under lång tid, under en massa rymdvarv kan vi se naturen samla partiklar till stoff i kroppar, månar, planeter, solar och jättestjärnor samt runt alla atomkärnor dvs. partikelfysik. Det osynliga inre kan vi förstå genom kvantmekanik i atomkärnan på grund av starka elektromagnetiska krafter. Vill vi nå längre in kan vi närma oss det matematiskt med strängteori i 11 dimensioner.
  Levande vattens fossilförande lagerserier gav genom relativ tid tiden, med att fastställa de tidsmässiga relationerna av tromboliter och ortoceratiter ser vi tidens gång under en miljard år. Absolut tid fick vi genom kol 14 metoden, C14 och andra radioaktiva sönderfall.
  Hela serien blott av det organiska livets utveckling är en realitet här på jorden men förutsätter en tidslängd som för mänskliga fattningen utgör en omätbar storhet. Mångfalden är oändlig. Vårt eget individuella DNA info rymmer 7,7 miljoner miljoner biblar kodfyllda eller c:a 6 1018 med spiralsträngade DNA koder ATGC = 6 000 1012 ATGC = 6 000 terra ATGC = 6 000 Tatgc dvs. 25 tusen terra DNA bokstäver = 25 1015 DNA bokstäver = 25 femto DNA bokstäver.
  Vi har faktiskt 10 gånger fler bakterieceller i tarmen, än vad vi har människoceller i kroppen. De här bakterierna är livsviktiga för att vi ska kunna bryta ner maten vi äter och ta upp näringsämnen. Men exakt vilka bakterier som finns där varierar mellan människor, något som har visat sig påverka kroppen på avgörande sätt. Mätbara storheter; men ofattbara i de oändliga talens avgrundsdjup.
  Den första trosartikeln: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare … och ett evigt liv.”
  Gud sade: ”Ljus bli till!” Och ljuset och månen och livet blev till:
  Guds under med månen på den dynamiska Jorden.
  Isaac Newton, 1642-1727, såg ett fallande äpple framför månskivan. Tänk om det är samma kraft? Ja! Centrifugalkraft och dragningskraft i jämvikt gör alla planeter tyngdlösa i rymden. Allmän gravitation är specialfall av attraktionskraften, som formar och för fram allt i banor med en eller ett par brännpunkter runt om i hela universum och runt alla atomkärnor. Newton: Principia år 1687 och 16 000 handskrivna sidor.
  Synligt och osynligt: Döda månen skänker jorden liv och
  tar massdöd i jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.
  År 2009 skrev Herta Müller: Andningsgunga. Samma år dubbeljubilerade Charles Darwin; födelsen 200 år och Arternas uppkomst 150 år. Båda böckerna nytänder tanken på livets uppkomst genom en ledd himlakropp i en lyckoträff på jorden i en enorm kollision och explosion klöv/ryckte loss berg och öppnade Stilla Havets djup och stoppade jordens snabba snurr. Planeten forcerade vidare med klippor, sten och grus till stoffbälten runt vår jord, Tellus. Den första grundlagen för materia är attraktionskraften, som formade månen öde och tom. Jordens dragningskraft håller kvar den som satellit. Och solens dragningskraft håller båda i bana. Vi får dagar och år, värme och kyla som spränger och vittrar berg till sand och mull. Evig materia blir kemi, land och hav. Himlakroppar med fruset liv i is och materia landar i snö. Månens dragkraft ger tidvatten och rör kärv magma samt skred i snö, glaciärer, berg och underjord. Gaser, sol och blixt samt lera och pyrit kom att vara molekylära rötter, embryo, virus och liv. Och blev träd och människa.
  Goda idéer dör aldrig, de återuppstår. Bästa som någonsin funnits är Jesus, som 30 år gammal döptes i lägsta levande vatten uppströms Döda Havet och har uppstått från de döda och ger alla som tror nåd, hopp och kärlek.
  Trovärdigt, kunnigt, ärligt, seriöst och aktiv samsyn på väg mot samförstånd, förtroende, personkemi, ty sig till, trivsamma skratt och harmonier möter vi tårögda några i kärlek i släkt- och anletsdrag med relationer, tillit och dragna av kärlekens stilla strängar ur framtiden i kraft och levnadsmod att tro. Se också det goda i allt synligt!
  Med förstånd och samvete arbetar vi flitigt och i glädje fram det rätta, det sanna och det sköna i en evig Gud och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap. Sann människa i mod och minne stävjar rädsla och fasa.
  Allt skapat skall genomvandra en bestämd bana och därefter förgås. Sven Nilsson 1787 – 1883, Lund.
  Några bibelord av tusen i omvänd kronologisk ordning, dvs. de yngsta och de sista först, samt förebilder:
  NT Upp 12:1 år 96:”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i födslovånda.” EU:s flagga: 12* i.
  Se himlagudinnan i Kockska husets hörn, 300 m sydost Malmö Centralstation i sydvästra Stortorgets hörn >.
  Joh. 1:1-5 år 90: ”I begynnelsen fanns Ordet (logos) och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
  Matt 4:18 – 21 år 80: Fyra av Jesu lärjungar var fiskare, de såg fiskhonor lägga miljoner rom och hanar spilla mjölke över. Efter en månad finns tusen fiskyngel av en hane och efter ett år finns en fisk. Ojämlik fortplantningsförmåga. Evolution och evigt liv.
  Rom 1:20 år 58: ”alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” Vem vet vad Gud är? Ingen vet, men vi kan peka på hans verk.
  1Kor 13:13 år 50:”Tro, hopp och kärlek; störst är kärleken.” Intresse > talang. Platon: Gästabudet 359 f Kr.
  GT Hab. 1:14 640-609 f Kr: ”Du lät människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare.”
  Ps 19:2, 900-160 f Kr.”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.” Parera på vägen.
  Ps 65, 104, 136, 146:6 Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” Vattnets och kolets kretslopp är liv i levande vatten: ↑ dop och ↓ död. Liv segrar i evigt liv.
  Jer. 18:1-4 580 f Kr: ”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.” Aktiv utveckling och mångfalds DNA info i framsteg för en bättre och fredlig värld.
  1Kung 19:11-12; 900 f Kr: ”En stor och stark storm (himlakropp i lyckoträff) klöv/ryckte loss berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.” Liv.
  2Sam 7:28 1000-960 f Kr: Gud är sanningens Gud och hans ord är sanning. Ps 19:10; 51:8; 119:86; Dan 9:13; Joh. 14:6 år 90: ”Jesus är vägen, sanningen och livet.” Den som talar i Herrens namn måste tala sanning.
  2Mos 2:5, 1300 f Kr: Mose i vassen, där mänskosläktets vagga stod nära Nilens källflöden för 200 000 år sen.
  Jobs 38:33 ~2000 f Kr: ”Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?” Hela världen!
  1Mos 1, 2, 5, 6, 11, 14, ~2 000 f Kr: ”I BEGYNNELSEN (I evigheten) skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag …”
  Bibeln rymmer flera skapelseberättelser. Och jordeliv kan ha uppkommit genom några rimliga förfaranden.
  Månen formades som den största satelliten 30 miljoner år efter jorden 4,5678 miljarder år (Giga anno: Ga.). Solen 4,6 och Big Bang 13,7 Ga. Se: http://www.bibeln.se; http://www.isaac-newton.org och http://www.darwin-online.org.uk
  Tor Wadmark: Glimmingestrand den 1 juli 2011.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: