Videoklipp: Tuve i Bryssel

april 22, 2009

Titta på ett videoklipp (2 min 6 sek) om vad jag vill göra i Europaparlamentet om jag blir inkryssad i valet 7 juni.


EU måste rädda Östersjön

april 20, 2009

Östersjön är omistlig för oss svenskar. I sommar kommer en tredjedel av oss att färdas med fritidsbåt på Östersjön, ännu fler bor, badar och semestrar längs strandlinjen som mäter mer än 4000 mil, med de nära 100 000 öarnas strandlinje inräknad. Bara Stockholms skärgård har 29 000 öar.

 

Men vi vet att Östersjöns miljö är allvarligt hotad. De syrefria bottnarna breder ut sig, och i takt med att vattnet blir varmt kommer också i år enorma algbälten att driva längs våra kuster, med bland annat cyanobakterier. Stränderna fylls med drivor av slemmiga alger och tång. Oljeutsläpp hotar stränder och sjöfågel. Fisket blir allt sämre. Åtgärder brådskar – det tar det 38 år för Östersjöns vatten att bytas ut genom att nytt vatten rinner till. Enligt en kartläggning av Helsingforskommissionen är 83,4 procent av biotoperna i och kring Östersjön hotade, varav 15 procent är akut hotade.

 img_4374

Pengar kan inte mäta värdet av att kunna meta, bada, sola, kanota och segla i ett friskt Östersjön – men om katastrofen fortgår kan vi lätt ana de enorma ekonomiska belopp som går förlorade i vikande turism och fiskenäring, fallande huspriser, minskande service, arbetslöshet och förlorade rekreationsmöjligheter. Det är våra hus och sommarstugor det gäller, det är våra barns och barnbarns framtid det handlar om. Vi har inte råd att förlora Östersjön.

 

Ensamma förmår vi 9 miljoner svenskar inte rädda Östersjön, hur väl vi än renar vårt avlopp. 84 miljoner människor i fjorton länder bor i avrinningsområdet till Östersjön, ett avrinningsområde som är fyra gånger större än själva havet. Vi måste samarbeta inom EU för att rädda Östersjön, som ju är ett innanhav i EU.

 

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vi kristdemokrater går till val på att rädda Östersjön genom EU-samarbetet. Om jag får förtroende att bli vald till Europaparlamentet finns det flera konkreta åtgärder jag kommer att driva i Bryssel:

 

Sverige har redan förbud mot fosfater i tvättmedel, det bör också hela EU ha. Fosfater i maskindiskmedel måste också förbjudas. Detta får en direkt positiv effekt på övergödningssituationen i Östersjön.

 

Vi kristdemokrater välkomnar överenskommelsen mellan östersjöländerna att begränsa utsläppen av kväve och fosfater från jordbruket som genom avrinningen når Östersjön. Men åtgärderna måste göras också, och det måste finnas sanktioner mot att underlåta att göra dem. Konkreta åtgärder för att minska mängden fosfor- och kväveföreningar i Östersjön är att förbättra reningsverk och initiera algskörd för biogasproduktion. För att fånga upp gödningsmedel kan man etablera våtmarker, ha odlingsfria zoner längs vattendrag, och anlägga översilningsängar. I havet kan man etablera musselodlingar som fångar upp näringsämnen och aktivt renar vattnet från närsalter. Drivorna av tång och alger längs våra stränder kan komposteras och återvinnas.

 

För att förhindra avsiktliga oljeutsläpp, och förebygga olyckor vill Kristdemokraterna ha DNA märkning på all olja som transporteras i Östersjön, och att fartyg som trafikerar Östersjön ska har dubbla skrov. Man kan också införa en obligatorisk miljöavgift för fartyg som inte har den senaste reningstekniken.

 

Så gå och rösta i EU-valet – för Östersjöns skull!

 

Tuve Skånberg, kandidat till Europaparlamentet (KD), riksdagsman 1991-2006

 

Artikeln var publicerad i Blekinge Läns Tidning 2009-04-20, Tidningen Ångermanland 2009-04-20, Gotlands Allehanda 2009-04-21, Östran 2009-04-21, Sundsvalls Tidning 2009-04-27, Motala & Vadstena Tidning 2009-04-27, Västerviks-tidningen 2009-05-04


Låt oss gå och rösta redan 20 maj!

april 19, 2009

Det kommer rapporter om att EU-valet 7 juni kommer att få rekordlågt deltagande.

 

”64 procent av väljarna i Sveriges Radios undersökning svarar att de är helt eller ganska ointresserade av valet.

48 procent säger att de tänker rösta i valet. Även det tyder på ett lågt valdeltagande. Det är nämligen exakt lika många som sade inför det förra EU-valet 2004 att de skulle rösta. Sedan blev deltagandet under 40 procent och betraktades som en katastrof av många politiker och statsvetare.”

 

Även statistik från SCB bekräftar det väntade dåliga valdeltagandet. Hälften av svenskarna tänker gå och rösta vid Europaparlamentsvalet den 7 juni. En fjärdedel säger att de inte ska rösta och en fjärdedel vet inte.

Enligt SCB säger 49,3 procent av svenskarna att de ska rösta i 2009 års Europaparlamentsval. 26,8 procent har bestämt sig för att inte rösta och 23,9 procent vet inte om de ska lämna sin röst.

 

Valdeltagandet vid valen till Europaparlamentet har minskat stadigt sedan de första valen hölls år 1979. Valdeltagandet har legat på ungefär 40 procent vid samtliga svenska val till Europaparlamentet. Prognosen inför årets val tyder på fortsatt lågt valdeltagande.

 

Prognosen är oroväckande. Att rösta är en medborgerlig skyldighet och möjlighet, det är vår demokratiska plikt och rättighet att få rösta om vem som ska föra vår talan och representera våra värderingar i politiska församlingar. Om inte du röstar, får någon annans röst och värderingar dubbel tyngd i valet.

 

Jag har fått förtroendet att stå på femte plats på Kristdemokraternas valsedel till Europaparlamentet, och jag vill göra mitt bästa för att de som har samma värdegrund som jag ska gå och rösta i valet. Får jag väljarnas personkryss och förtroende i valet och verkligen skulle bli invald till Europaparlamentet i Bryssel känns det oerhört angeläget att valdeltagandet och antalet röster var stort. Det ger legitimitet och mandat att stå upp för värderingarna i EU-parlamentet.

 

Det går att förtidsrösta redan 20 maj – låt oss gå och göra det!

 

BHUTAN-POLITICS-VOTE

En bild från det första demokratiska valet i Bhutan år 2007. Andra har fått kämpa för demokratin – vi får inte ta den för given!


Stoppa spritfloden till Sverige!

april 15, 2009

Den tillåtna mängden alkohol som får föras in i Sverige måste reduceras kraftigt, skriver den Kristdemokratiske kandidaten till EU-valet och före detta riksdagsledamoten (1991-2006) TUVE SKÅNBERG.

Media ger allt fler rapporter om fall av försäljning av smuggelsprit. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare till låga priser i garage och ur bagageluckor till barn och ungdomar. Polisens möjligheter att gripa in är begränsade. Nu behövs kraftiga förändringar av kvoterna för hur mycket alkohol man får föra in i Sverige som privatperson.

Varje dag för enskilda människor in stora mängder alkohol i Sverige via Helsingborg och Malmö. Bara i Helsingborg rör det sig dagligen om transporter med tusentals starköl i bagage och släp. Alldeles för sällan går det att stärka att det rör sig om smuggling, även om det sannolikt ofta är fallet.

spritfloden

I dag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land, så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt. Vad värre är, det är utformat så att det är lätt att ta in så stora mängder alkohol att vidareförsäljning blir en mycket lönsam affär.

Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”.

Det är självklart att de enorma mängder alkohol som säljs svart innebär bortfall i skatteintäkter och en generellt högre alkoholkonsumtion. Än värre är förstås de skador som svenska ungdomar super sig till.

Att smuggelspriten verkligen drabbar ungdomar hårt vet vi eftersom statistiken visar att unga i Skåne – som ligger närmast Danmark och Tyskland – dricker klart mer än unga i övriga landet. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser för dem som individer och samhället i stort. I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings senaste rapport om ungdomars drogvanor konstateras bland annat att som en följd av alkoholkonsumtion har nästan en fjärdedel av sjuttonåringarna i Skåne hamnat i bråk eller slagsmål. Lika många har varit med om olyckor eller fysisk skada och något fler haft oskyddat sex.

På Systemet får man visa legitimation för att styrka sin ålder. De som bedriver olaglig alkoholförsäljning bryr sig inte om vilken ålder köparna har. Bland femtonåringar i Skåne har nästan en tredjedel druckit smuggelsprit, bland sjuttonåringarna är det hälften. Dessa siffror är alarmerande och förtjänar att tas på största allvar. Och de sprider sig över resten av landet.

Kristdemokraterna anser att de införselkvoter av alkohol som Sverige förhandlade sig till när vi gick med i EU räcker mer än väl för en ansvarig privatkonsumtion. Skulle jag få förtroendet att bli invald i Europaparlamentet i valet 7 juni kommer jag att verka för att Sverige ska kunna återgå till dessa nivåer. Alkohol är inte vilken vara som helst. Om vi inte gör något åt dagens införselkvoter är det i första hand ungdomarna som drabbas.

Artikeln var publicerad i Östgöta Correspondenten 2009-04-15


Stoppa sex- och människohandel i EU

april 15, 2009

Det är lika viktigt att bekämpa den organiserade brottsligheten som att förändra synen på prostitution och könshandel. Ett viktigt delmål är att öka trycket för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel.

Som man skäms jag över mäns efterfrågan av prostitution och sexslaveri. Kampen mot prostitution, sexslavhandel och sexturism måste bedrivas på många fronter samtidigt. I femton år har jag i riksdagen kämpat mot prostitution och sexhandel och får jag väljarnas förtroende vill jag i Europaparlamentet fortsätta kampen mot den allt mer liberala synen på könshandel, genom att förespråka skärpt lagstiftning. Inom EU accepteras ofta prostitution. I till exempel Tyskland är prostitution sedan år 2002 laglig. Den allt mer liberala synen på könshandel märktes tydligt i samband med fotbolls-VM 2006, då bordeller byggdes för att husera upp emot 40.000 prostituerade. Många av kunderna var svenska män. Legalisering av prostitution ökar acceptansen och därmed efterfrågan på prostituerade, vilket skapar en lukrativ marknad för sexslavhandlare och ett enormt lidande för alla offer för människohandeln.

red-light-district-amsterdam
I hela världen köps, säljs, transporteras och hålls fyra miljoner människor tillfånga varje år. Över 500.000 personer blir offer varje år för denna människohandel i Europa. 120 000 kvinnor och barn förs under samma tid in i EU från andra delar av världen för sexuellt utnyttjande och mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver ett okänt antal barn, transporteras till Sverige. I jämförelse med andra former av organiserad brottslighet växer sexslavhandeln snabbast. Detta mönster måste brytas. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln och sexturismen.

 

Låt mig ge några exempel på åtgärder som skulle minska sexslaveriet inom Sverige och EU:

Fördubbla minimistraffet för människohandel för sexuella ändamål från två till fyra års fängelse.

Erbjud offer för människohandel uppehållstillstånd i Sverige.

Straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande (lägst 14 dagar fängelse, högst två år). I de fall sexköpet rör ett offer för människohandel bör brottet likställas med våldtäkt (lägst två år fängelse, högst sex år).

Utnyttjande av barn för sexuell posering via internet ska med hänsyn tagen till den stora spridningen anses grov och minimistraffet bör höjas från böter till fängelse (lägst sex månader fängelse och högst sex år).

Personer som tjänar pengar på sajter som ansluter kunder till direktsända sexshower via webbkameror är en ny form av koppleri och ska lagföras därefter (lägst 14 dagar fängelse och högst fyra år).

För att komma åt människohandlare bör kravet på ”otillbörliga medel” slopas även för vuxna över 18 år, eftersom människohandel annars kan justeras till koppleri. Vidare ska det stå i lagtexten att ”samtycke saknar relevans”.

Ge tull och polis ökade befogenheter för spaning, ingripande, utredning och straffåtgärder i kampen mot människohandel.

Stärk Europol i kampen mot människohandel och satsa på polisiärt och rättsligt samarbete mellan EU:s medlemsländer samt med EU:s grannländer.

Förenkla möjligheterna att frysa pengar som misstänks härröra från människohandel. Det är bra att kravet på dubbel straffbarhet har slopats för att man i Sverige ska kunna döma för allvarliga sexualbrott mot barn begångna utomlands. För att med kraft bekämpa den storskaliga sexturismen bör slopandet vidgas och beröra fler sexualbrott.

Inför nolltolerans för köp av sexuella tjänster för biståndsanställda och militär personal som arbetar inom internationella organisationer som exempelvis SIDA, FN, OSSE och EU.

Kanske viktigaste delmål är att öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel.

 

Tuve Skånberg, kandidat till Europaparlamentet (KD), riksdagsman 1991-2006

 

Artikeln var publicerad i Dagen 2009-04-15


Har den politiska visionen om ”Död åt familjen” någon framtid?

april 7, 2009

sprucken-familj1

Den 1 april 2009 beslutade Sveriges Riksdag att legalisera homosexuella äktenskap. 261 av riksdagsledamöterna röstade ja, medan 22 röstade nej. 16 ledamöter var närvarande, men avstod att rösta, och så många som 50 avstod från att vara närvarande vid voteringen. Av riksdagens sju partier var det enbart ett, Kristdemokraterna, som reserverat sig.

 

Varför detta beslut?

Beslutet hade föregåtts av en massiv kritik, ett enigt fördömande från alla kyrkliga remissinstanser, av omfattande namninsamlingar, och uppvaktningar från företrädare från alla större religioner. Alla remissinstanser med barnexpertis betygade redan 2001 att det ligger i barnens intresse och bästa att växa upp med en mor och far. Trots detta, och trots att denna särlagstiftning enbart berör 300 homosexuella par per år – att jämföra med de över 45.000 äktenskap som ingås varje år mellan män och kvinnor – gick lagstiftningen igenom. Varför?

 

För att förstå detta behöver man ett politiskt och historiskt perspektiv, på samma sätt som en tavla kan uppfattas bättre på några stegs avstånd. Riksdagsbeslutet 1 april var bara en detalj i en större sammanhängande politisk vision om ett samhälle utan traditionella familjers lojalitetsband. Beslutet innebär en ytterligare underminering av äktenskapet mellan man och kvinna och av familjen som institution för att ge barnen trygghet och skydd under deras uppväxt. Men beslutet kom inte oväntat. Det har under den senaste generationen föregåtts av en lång rad delbeslut om att programmatiskt montera ned äktenskap och familj.

 

Den politiska visionen 1968

1968 blev Sverige det första landet i världen med att införa en politik som gick ut på att uppnå jämlikhet mellan könen genom att ändra såväl mäns som kvinnors roller. I ett uttalande till Förenta Nationerna det året deklarerade den svenska regeringen att det inte var tillräckligt att garantera kvinnor deras rättigheter. All lagstiftning och all socialpolitik skulle understödja ett skifte från traditionella familjer till ett samhälle av sinsemellan oberoende individer och av partnerskap, inom vilka alla arbetsuppgifter delades. Några exempel på delmål på vägen dit är att individuell beskattning av makar ersatte sambeskattningen år 1971, skilsmässolagstiftningen liberaliserades 1974, sambolagstiftning infördes 1988, registrerat partnerskap för homosexuella kom 1994, rätt för homosexuella att adoptera barn kom 2003, och 2009 kom alltså könsneutrala äktenskap.

 

Programförklaringen av år 1968 hade föregåtts av att marken beretts av Alva och Gunnar Myrdals bok 1934, Kris i befolkningsfrågan, som argumenterade för en socialistisk familjepolitik. Män och kvinnor skulle ”bli jämlika och oberoende, och sexuell moral … inte definieras av legala normer”. ”Målet var att bryta de band, som privat egendom och traditionella familjeband lade på individens utveckling i ett fritt samhälle”.

 

familjens-upphavande8          dod-at-familjen1      kris-i-befolkningsfragan3

”Död åt familjen!”

Makarna Myrdals ideologiska grund kan ytterst sökas i Karl Marx’ och kommunismens krigsförklaring mot den ”borgerliga familjen”. Det finns alltså en konsekvent och rak linje mellan Karl Marx’ krav ”Familjens upphävande!”, i kapitel 2 av Det kommunistiska partiets manifest 1848, till Gudrun Schymans krav ”Död åt familjen!”, på Centralstationen i Stockholm 1 oktober 2001.

 

Liberalismen – äktenskap som slaveri

Nedmonteringen av familj och äktenskap har inte gjorts enbart med inspiration av Marx, utan ofta med bifall från liberaler med en politik fokuserad på individen. En i grunden negativ syn på äktenskap och familj återfinns till exempel hos liberalismens lärofader John Stuart Mill i hans bok Förtrycket av kvinnorna 1869 där han i kapitel 4 skriver att ”Äktenskapet är det enda egentliga slaveri som vår lag erkänner.”  

 

Familjen lever trots allt

Marx’ politiska vision om att ’upphäva familjen’ har dock visat sig svårgenomförbar. Fortfarande lever 72 procent av alla barn under 17 år tillsammans med sina biologiska föräldrar. Antalet ingångna äktenskap ökar, medan antalet skilsmässor minskar. Opinionsinstitutet Gallup har under 2000-talet undersökt svenskarnas attityder till olika familjetyper. Undersökningarna visar att stödet för den traditionella familjestrukturen är kompakt – i alla åldrar, i alla landsändar och oavsett vilka familjeförhållanden man själv lever i. Även om man själv inte lever i en kärnfamilj är de allra flestas målsättning att någon gång göra det.

 

En politisk kamp mot den traditionella familjen är som ett försök att få vatten att rinna uppströms. Det är dömt att misslyckas. Beslutet 1 april kommer att följas av många andra försök att nedmontera familjen – sannolikt blir nästa förslag att göra äktenskapet antalsneutralt, kanske följt av förslag att göra det åldersneutralt och incestneutralt.  Men om nu ”Äktenskapet är av Gud instiftat” lär det bli svårt att montera ned det.

 

Artikeln var publicerad i Svenska Evangeliska Alliansens Nyhetsbrev 2009-04-16


EU stärker Sveriges roll i världen

april 6, 2009

EU-samarbetet har förvisso många brister, men också omistliga fördelar. Den viktigaste vinsten är sannolikt att EU så tydligt gett fred i Europa. Efter andra världskrigets slut stod fred i Europa i fokus och det är just vad EU är – ett fredsprojekt. Mycket har hänt sedan EU bildades 1957 och Kalla kriget fick sitt slut i början av 1990-talet. Östutvidgningen av unionen och det nya Lissabonfördraget visar att utvecklingen i Europa saknar motsvarighet i andra delar av världen. Ingen annanstans har olika länders ekonomi och lagstiftning vävts samman som i Europa. I arbetet med att sprida demokratiska ideal och ge stöd till unga demokratier har unionen successivt utvidgats. Under 1980-talet gällde det Grekland, Spanien och Portugal, under inledningen av 2000-talet gällde det länder som lidit under kommunistiskt förtryck. I konfliktområden som Nordirland och norra Spanien har EU-samarbetet bidragit till att avväpna konflikterna.

 

Utvidgningsprocessen är EU:s största framgång. Genom att erbjuda länder medlemskap, och ge stöd på vägen dit för att uppnå kraven, har EU hjälpt en rad länder att gå från diktaturer till öppna demokratier. Utvidgningen har också visat sig vara EU:s effektivaste redskap för att främja säkerhet och stabilitet i vår del av världen. Skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans är några av europasamarbetets grundvärderingar.

 eu-ett-fredsprojekt

Fred i Europa är första prioritet för oss som bor i Europa, men EU ska också principfast och slagkraftigt hävda fred och frihet, trygghet och rättvisa i hela världen. Inom flera områden måste nationalstaterna inom EU agera gemensamt och kraftfullt, för att världen ska kunna bli tryggare och säkrare för oss alla på den globala arenan. I vår del av världen är därför EU den gemenskap och maktfaktor som gör oss mest handlingskraftiga globalt och regionalt i Europa, och som vi bör använda.

 

Respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen. Som en global aktör har EU ett särskilt ansvar att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Dessa krav ställer vi kristdemokrater på alla nya medlemsländer och naturligtvis också på EU:s eget agerande i vår omvärld. Genom att erbjuda samarbete och medlemskap kan EU ställa omfattande krav på ansökarländer, bland annat i fråga om respekt för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, miljöåtgärder, gränstvister och förstås även ekonomiska reformer. Jag har på vid flera samtal med den turkiska regeringen sett hur viktig deras ansökan om medlemskap till EU varit för att påskynda demokratisering och införandet av mänskliga rättigheter I Turkiet.

 

Det är därför jag som kristdemokrat vill vara tydlig med att utvidgningen av EU bör fortsätta. Jag menar inte att man i dagsläget ska fastställa var gränserna för EU:s utvidgning ska dras. Den värdemässiga samhörigheten får avgöra vilka europeiska länder som blir medlemmar. Inom den närmaste tioårsperioden kommer EU:s medlemsantal sannolikt att öka ytterligare, och unionens gränser i öst och sydöst kommer att flyttas närmare potentiella konfliktområden. Nästa steg är integrering av länder i före detta Jugoslavien som bara för några få år sedan var skådeplatsen för vidriga grymheter och krigshandlingar. Ett medlemskap skulle gynna deras och därmed hela Europas säkerhet. Med ett större EU som står upp för skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans ger oss inte bara ett tryggare EU utan också en tryggare värld.

 

Tuve Skånberg

Kandidat för Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet den 7 juni

 

Artikeln var publicerad i Skånska Dagbladet 2009-04-05


Stoppa spritfloden

april 3, 2009

Media ger fler och fler rapporter om fall av försäljning av smuggelsprit, fler och fler fall upptäcks. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare i garage och ur bagageluckor till barn och ungdomar till låga priser.  Polisens möjligheter att gripa in är begränsade. Nu behövs kraftiga förändringar av kvoterna för hur mycket alkohol man får föra in i Sverige som privatperson.

 

Varje dag för enskilda människor in stora mängder alkohol i Sverige via Helsingborg och Malmö. Bara i Helsingborgs hamn rör det sig varje dag om transporter med tusentals starköl i bagage och släp. Alldeles för sällan går det att stärka att det rör sig om smuggling även om det sannolikt ofta är fallet.

Idag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt. Vad värre är, det är så utformat att det är lätt att ta in så stora mängder alkohol att vidareförsäljning blir en mycket lönsam affär.

inforselkvoter 

Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”. Det finns inget regelverk där det fastslås hur mycket som är tillåtet för en enskild person att ta med sig vid ett enskilt tillfälle. En så otydlig regel är naturligtvis dömd att missbrukas. Utan en förändring blir smugglingen svår att stoppa.

 

Det är självklart att de enorma mängder alkohol som säljs svart innebär bortfall i skatteintäkter och en generellt högre alkoholkonsumtion. Än värre är förstås de skador som svenska ungdomar super sig till.

 

Att verkligen smuggelspriten drabbar ungdomar hårt vet vi genom att statistiken visar att unga i Skåne – som ligger närmast Danmark och Tyskland – dricker klart mer än unga i övriga landet. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser för dem som individer och samhället i stort. I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings senaste rapport om ungdomars drogvanor konstateras bland annat att som en följd av alkoholkonsumtion har nästan en fjärdedel av sjuttonåringarna i Skåne hamnat i bråk eller slagsmål. Lika många har varit med om olyckor eller fysisk skada och något fler haft oskyddat sex.

 

På systemet får man visa legitimation för att styrka sin ålder. De som bedriver olaglig alkoholförsäljning bryr sig inte om vilken ålder köparna har. Bland femtonåringar i Skåne har nästan en tredjedel druckit smuggelsprit, bland sjuttonåringarna är det hälften. Dessa siffror är alarmerande och förtjänar att tas på största allvar. Och de sprider sig över resten av landet.

 

Kristdemokraterna anser att de införselkvoter av alkohol som Sverige förhandlade sig till när vi gick med i EU räcker mer än väl för en ansvarig privatkonsumtion. Skulle jag få förtroendet att bli invald i Europaparlamentet i valet 7 juni kommer jag att verka för att Sverige skall kunna återgå till dessa nivåer. Alkohol är inte vilken vara som helst. Om vi inte gör något åt dagens införselkvoter så är det i första hand ungdomarna som drabbas – det är en fråga om solidaritet med nästa generation.

 

Tuve Skånberg, riksdagsledamot 1991-2006,

kristdemokratisk kandidat i valet till Europaparlamentet 7 juni

 

Artikeln var publicerad i Blekinge Läns Tidning 2009-04-03, Hemmets Vän 2009-04-08, Kristianstadsbladet 2009-04-11, Västerviks tidning 2009-04-14, Smålandstidningen 2009-04-15, Vestmanlands Läns Tidning 2009-04-17


%d bloggare gillar detta: