TT: Skånberg vinnare i KD:s provval

november 24, 2009

Tuve Skånberg vann provvalet till riksdagen inom Kristdemokraterna. Partiets nuvarande skånska riksdagsledamöter, Michael Anefur och Otto von Arnold, kom på andra respektive femte plats i provvalet, som 24 procent av medlemmarna i Skåne deltog i. Skånberg satt i riksdagen 1991-2006 och återvänder gärna dit om valberedningen och nomineringsstämman ger klartecken. Sedan han lämnade riksdagen har han bland annat varit gästprofessor i kyrkohistoria i Los Angeles och S:t Petersburg.

TT Publicerad: 24. november 2009 15:02, HD 2009-11-24 , Dagen 2009-11-24, Lokaltidningen Ängelholm 2009-11-24Ystads Allehanda 2009-11-26, Lokaltidningen Kristianstad 2009-11-26,


Tuve Skånberg etta i provvalet för Kristdemokraterna i Skåne

november 24, 2009

Provvalet inför valet 2010 i Skåne län för Kristdemokraterna är nu klart och presenteras på distriktets hemsida.

Valdeltagandet av Skånedistriktets 1823 medlemmar har varit 24 %.

Jag blev nominerad till det rådgivande provvalet för riksdagsvalet, och fick frågan av valberedningen om jag stod till förfogande. Och det har jag svarat att jag gärna gör. Jag känner stor ödmjukhet och tacksamhet för det förtroende som provvalet visat mig.

Provvalsresultat Riksdag

      Namn                            Poäng

1.      Skånberg, Tuve     1537
2.      Anefur, Michael        1140
3.      Lantz, Kenneth        1081
4.      Einarsson, Per           896
5.      Arnold, Otto von        895
6.      Thunberg, Lars          571
7.      Sjödahl, Magnus        556
8.      Unosson, Christer     548
9.      Wirödal, Berit            527
10.    Södertun, Birgitta      493
11.     Gustavsson, Robin   474
12.     Nilsson, Anna-Karin  450
13.     Damm, Sofia              439
14.     Engström, Lennart    404
15.     Caesar, Christer        385

Kan man bevisa att tron hjälper?

november 9, 2009

I ateisternas tidskrift Humanisten 04/2005 gick Christer Sturmark till storms mot all ”vidskepelse” och ”kvacksalveri”, vari han räknar in all religion och företeelser som förbön och helande. Ja, han till och med instiftade ett pris på 100 000 kr ”till den som kan påvisa något paranormalt, övernaturligt eller vetenskapligt oförklarat fenomen, förutsatt att fenomenet kan demonstreras under tillfredsställande kontrollerade testformer”.

Kan man då med vetenskapliga metoder påvisa ett vetenskapligt oförklarat fenomen? Självmotsägelsen är uppenbar. Men visst kan vetenskapen ge belägg för fenomen som den inte kan ge en heltäckande förklaring till. Exemplen är många på att den kristna tron tillför en påvisbar förhöjd livskvalitet. Men kan det bevisas?

Ny forskning vid University of Missouri-Colombia visar att en religiös tro ger positiva effekter för fysisk och mental hälsa. Det gäller inte bara vid livshotande sjukdomar, utan även vid handikapp och funktionshinder, där tron kan påvisas ge hjälp till en positiv anpassning och till att ge livet mening.

Enligt den vetenskapliga studien är tron till hjälp att hantera dödliga sjukdomar genom att underlätta för de troende att acceptera sjukdomen och sin förestående död. Men trons betydelse visade sig vara minst lika stor för att hantera och leva med kroniska sjukdomar som neurologiska skador, förlamning, stroke eller reumatism.

förbön”Trots att många funktionshindrade söker sig till en religiös tro för att få hjälp i sin situation, har inte trons betydelse beaktats tillräckligt vid rehabilitering och i forskning”, säger studiens författare Brick Johnstone, professor i hälsopsykologi vid Missouri University School of Health Professions.  Utifrån studien, som publicerats i tidskriften Disability and Rehabilitation, föreslår han att sjukvården ska utnyttja den religiösa tron som en tillgång i vård och i rehabilitering. Han menar att det bör vara möjligt att be tillsammans med patienter, och att psykologer, terapeuter, rådgivare och sjukhuspräster ska kunna lyfta fram förlåtelsens betydelse vid rehabilitering. Studien visar nämligen att patienter som skadats genom någon annan, kan få en snabbare rehabilitering genom att deras tro hjälper dem att förlåta och att bearbeta sina känslor kring sitt funktionshinder. Professor Johnstone har i över 60 vetenskapliga artiklar påvisat de goda effekterna av rehabilitering som inbegriper religiösa bruk som bön och handpåläggning vid traumatiska hjärnskador.

Vi är inte kristna för att tron ger goda konsekvenser, utan för att vi tror att den kristna tro är sann. Därmed blir det förstås också rimligt att tänka sig att tron även får positiva följder. Men en viktig fråga återstår: Är Humanisterna och Sturmark alltför fastlåsta i sin religionskritiska grundsyn, eller är man beredda att omvärdera sin inställning till gudstron utifrån vetenskapens rön? Kanske är man till och med beredd att ge professor Johnstone och hans forskning de 100 000 utlovade kronorna därför att han påvisat trons positiva effekter ”under tillfredsställande kontrollerade testformer”.

Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2009-11-09


%d bloggare gillar detta: