Sjuka får det bättre efter KD-insats

april 15, 2011

Det är bara att medge: allt blev inte bra i den nya sjukförsäkringsreformen. Kristdemokraterna har arbetat med att förbättra sjukförsäkringen så att ingen ska falla mellan stolarna. Vi har nu fått med oss Alliansens tre andra partier på tåget för en förbättrad sjukförsäkring och fått gehör för våra förslag till förbättringar av sjukförsäkringen. I måndags presenterade vi gemensamt flera viktiga förändringar som kommer att hjälpa och stödja den som är sjukskriven.

Till bilden hör att Sverige har haft en historik av hög sjukfrånvaro, faktiskt bland de högsta i världen. En miljon svenskar var långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Systemen överutnyttjades och på sikt undergrävdes möjligheten att hjälpa den som verkligen behövde hjälp.

När Alliansen tog över makten 2006 var det den verklighet som vi fick ta itu med. En sjukförsäkringsreform genomfördes därför under förra mandatperioden. Sedan dess har sjukskrivningarna halverats och förtidspensionerna har gått från en av Europas högsta nivåer till en av de lägre. Många som tidigare inte fick den hjälp och det stöd de behövde får det i dag.

Men förändringarna har inte varit bra för alla. En del människor har fallit mellan stolarna, trots reformens ambitioner att ge stöd på vägen tillbaka och ge ekonomiskt skydd för den som är för sjuk för att kunna arbeta.

KD har under lång tid följt sjukförsäkringsreformen för att uppmärksamma brister och föreslå nödvändiga korrigeringar för att enskilda inte ska drabbas av felaktigheter. Vi presenterade nyligen en rapport med förslag till förändringar och den överenskommelse Allianspartierna nu gjort bygger till stor del på Kristdemokraternas arbete.

Förändringarna medger ett ökat utrymme för individuella bedömningar av den som når den bortre tidsgränsen på 2,5 år. De som bedöms vara så sjuka att det är oskäligt att arbeta ska inte överföras till arbetsförmedlingen utan bli kvar i sjukförsäkringen.

Vi ökar också den ekonomiska tryggheten för den som lämnar den tidsbegränsade förtidspensionen. Det gäller de så kallade nollklassade som i dag lämnar sjukförsäkringen, men inte kan få sjukpenning eftersom de saknar tidigare inkomst.

De kommer nu att få en ny särskild ersättning som motsvarar den ersättning de får under arbetslivsintroduktionen. De kommer även att kunna få ett bostadsstöd som tar hänsyn till försörjningsbörda redan under perioden hos Arbetsförmedlingen och efteråt för dem som återgår till sjukförsäkringen.

Förändringarna innebär även att stödet från arbetsförmedlingen ska kunna påbörjas redan under sjukpenningperioden och ett bättre samarbete mellan myndigheter. Dessutom kommer Arbetsförmedlingen att få pengar till 3 000 nya platser till personer med nedsatt arbetsförmåga.

Kristdemokraterna har nu fått igenom en rad viktiga förändringar, men vi är inte nöjda förrän vi ser en väl fungerande sjukförsäkring.

Alla som inte kan arbeta ska ha en trygg försörjning och alla som har en arbetsförmåga ska få hjälp och stöd att kunna komma tillbaka.

Tuve Skånberg, Skillinge

Riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Kristianstadsbladet 2011-04-15

Annons

Vem ska granska granskaren?

april 11, 2011

I en undersökning från Institutionen för Journalistik och Masskommunikation på Göteborgs Universitet har allmänheten tillfrågats om vilka samhällsinstitutioner som hade störst makt över dagordningen i Sverige. Under lång tid har medierna klättrat förbi såväl de politiska partierna som regeringen, och ligger nu i en ohotad topposition. Media är inte längre ”tredje statsmakten”, de som granskar makten, media har blivit makten. Och när media är fullt upptagen av att vara makten, vem ställer då media till svars? Vem ska granska granskaren?

Ett par färska exempel.

För en vecka sedan i New York upplevde sig drottning Silvia hetsad av en fotograf från Aftonbladet som ville tvinga sig till fotografier. Hon flydde, föll och skadade sig i handleden och foten. Hovet anser att drottningen blev offer för ofredande.

Under flera månader har Frälsningsarmén belägrats av TV4:s journalister från Kalla Fakta inför ett program som de avser att sända i mars. Frälsningsarmén har besvarat alla de trettiotal frågor som Kalla Fakta ställt via mejl, och också lagt ut alla svaren och hela mejlväxlingen på sin hemsida. Frågorna har centrerats kring Frälsningsarméns syn på abort och homosexualitet, på om homosexuella är välkomna, om de får bli soldater, om muslimer är välkomna. Men Kalla Fakta är inte nöjda med svaren. De vill intervjua kommendör Marie Willermark, de vill få del av den interna ekonomiska redovisningen, de vill filma inne i Frälsningsarméns lokaler och från hjälpverksamheten. När de inte fått som de velat har de belägrat arméns lokaler med filmteam som sökt överraska ledande företrädare för Frälsningsarmén.

I onsdagskväll passade ett filmteam utanför Elimkyrkan i Stockholm. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) hade årsmöte och i årsmötet deltog kommendör Marie Willermark bland många andra SEA-medlemmar ur olika svenska kyrkor och samfund. Kalla Faktas filmteam häckade utanför kyrkdörrarna i närmare fyra timmar med kamera och mikrofon i högsta hugg. Själv blev jag intervjuad tre gånger när jag gick in i och ur kyrkan. Frågorna till mig som kyrkobesökare var lätt bisarra: – Varför samlas ni i kyrkan? -Vad vill ni uppnå? -Varför försöker ni samarbeta mellan olika kyrkor? –Håller ni fortfarande på? Hur stavar du ditt namn? -Finns någon från Frälsningsarmén här? -Säg dem att vi vill intervjua dem och ställa frågor.

Tillvägagångssättet och frågorna påminde om polisens frågor till besökaren till högkvarteret för ett kriminellt motorcykelgäng. Men nu ställs de till kyrkobesökaren vid kyrkans dörr. Nu jagas frälsningssoldaterna, som vore de kriminella, med frågor som om en person som lever ut sin homosexualitet kan bli frälsningssoldat, eller varför inte Frälsningsarmén skriver mer om hur man ser på aborter.

Vi lever i ett fritt samhälle, med en grundlag som garanterar religionsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Men taket sänks när media som Kalla Fakta jagar kristna för deras tro och verksamhet.

Prästen Martin Niemöller skrev 1955 dikten

I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.

Hur Kalla Fakta behandlar Frälsningsarmén rör oss alla.

Tuve Skånberg

Riksdagsledamot (KD)

Direktor för tankesmedjan Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2011-04-11


Sjukförsäkringen måste gå att lita på

april 7, 2011

Många har blivit hjälpta ur långtidssjukskrivning och utanförskap genom sjukförsäkringsreformen. Men inte alla. Det duger inte med en sjukförsäkring som inte alla kan lita på. Sjukförsäkringen måste givetvis ge trygghet för alla. Vi kristdemokrater kan inte stillatigande se på när människor hamnar mellan stolarna och far illa i sjukförsäkringen. Vi driver därför på för att rätta till de brister som finns i sjukförsäkringen så att sjuka får rätt stöd. Vi måste helt enkelt få en sjukförsäkring som går att lita på. Därför föreslår vi kristdemokrater en rad förändringar av sjukförsäkringsreformen. 

Vi vill se över undantagen från tidsgränserna i sjukförsäkringen. Fler behöver omfattas av undantagen så att de som är alltför sjuka inte hamnar i kläm. Den som haft tidsbegränsad sjukersättning och fått sin sjukpenninggrundande inkomst satt till noll kronor riskerar idag i vissa lägen att bli utan ersättning. Så kan det inte få vara och det vill vi ändra på. Den som redan är sjukskriven ska inte kunna bli helt utan ersättning.

Kvaliteten på Arbetsförmedlingens åtgärder måste förbättras för dem som på grund av sjukskrivning varit borta länge från arbetsmarknaden. Taket för lönebidrag behöver höjas.

Människor ska inte behöva drabbas av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av arbetsförmågan. Varje persons situation är förstås unik och bedömningen ska präglas av professionalitet, rättssäkerhet och göras inom en rimlig tid. 

Dessutom måste vi se över bedömningen av en persons framtida arbetsförmåga så att den är rimlig och inte alltför fyrkantig. Vi måste se till varje individ och dess förutsättningar.

Förändringarna Alliansregeringen genomfört i sjukförsäkringen har visserligen till stora delar varit bra och varit nödvändiga. Att en miljon människor var sjukskrivna eller förtidspensionerade var inte rimligt.  Men samtidigt är det uppenbart att inte alla idag kan känna den trygghet som försäkringen ska ge, och somliga kommer i kläm. För oss kristdemokrater är det därför tydligt att förändringar behövs och att de ska genomföras så snart som möjligt.

Tuve Skånberg, Skillinge

Riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Ystads Allehanda 2011-04-07


%d bloggare gillar detta: