Intervju i Nyheterna TV4 om partiledarfrågan

oktober 1, 2011

Nyheterna i TV4 intervjuar mig om Göran Hägglunds partiledarskap.


Intervju i Ekot om partiledarbyte

oktober 1, 2011

Vi som undertecknar artikeln i SvD vill ha en ny partiledare. Vi tror inte att den sittande partiledaren Göran Hägglund kommer att klara valet 2014 och kunna föra kristdemokraterna till seger.

Hans ledarskap är för svagt och hans visioner är för otydliga. Vi behöver någon som kan entusiasmera, leda oss och övertyga väljarna på ett annat sätt än vad som har skett de fem senaste valen.

Det finns flera alternativ till ny partiledare, som Mats Odell, Acko Ankarberg och Bengt Germundsson. Det har nämnts flera namn på dugliga personer som Stefan Attefall och Maria Larsson. Det viktiga är att få igång en process där flera personer får tävla, får komma ut på banan, berätta att de kandiderar och få resa kring i landet bland lokalavdelningar, möta media och allmänhet och berätta vilka politiska visioner de har. Sen kommer vi att ha ett val i januari där den bäst lämpade partiledaren väljs.

Vi för inte fram ett alternativt namn till partiledare, vi för fram en process. Vi har tagit stora intryck av centerns och miljöpartiets väldigt genomskinliga process och tycker att den är att föredra framför socialdemokraternas helt slutna.

Om vi inte byter partiledare nu så sitter Göran Hägglund i två år till och då är det alldeles för nära valet 2014 för att byta. En partiledare kan inte bara ha ett år på sig att vinna allmänhetens kännedom och förtroende, det är nu det måste ske. I januari har vi en chans att byta partiledare och företrädare, vi måste ta den.

Intervjun ägde rum i Ekot 2011-10-01

Annons

Vi behöver en ny partiledare

oktober 1, 2011

Kristdemokraterna är en omistlig röst i svensk politik. Inget annat parti tar så konsekvent ställning för de små och naturliga gemenskaperna som familjen, för våra barns och ungas uppväxtvillkor, för en bärande etik i samhällsbygget, för ett socialt ansvarskännande, för våra äldres goda villkor, för ett förvaltarskap inte bara om rikets finanser utan också om de naturresurser och den miljö vi fått att förvalta, liksom för ett gott företagsklimat som kan generera välfärd.

Vi är övertygade om att Sverige skulle sakna de värden och värderingar som Kristdemokraterna bygger sin politik på, om olyckan var framme i valet 2014 och partiet hamnade utanför riksdagen.

Men vi kan också se tecknen att en valseger i EU-val och riksdagsval 2014 inte alls är självklar. Opinionsmätningar kommer och går, och på dem ensamma kan man inte bygga en politisk analys och framförhållning. Men de senaste valresultaten talar sitt tydliga språk.

2002 gav riksdagsvalet 9,1 procent, jämfört med 11,8 procent i valet 1998. Också i det efterföljande EU-valet 2004 minskade partiet; en minskning som sedan fortsatte vid nästa EU-val och i riksdagsvalen 2006 och 2010 , när partiet fick 6,6 procent respektive 5,6 procent. KD har i de fem senaste valen backat med mellan 15 och 27 procent vid varje val. Partiets nuvarande siffror i opinionsundersökningarna visar att endast en av tre väljare från valet 1998 är kvar.

För att säkerställa att Kristdemokraternas röst inte saknas i riksdag och regering efter 2014 är det enligt vår mening uppenbart att vi bör lära av exemplen från andra partier som förlorade i valet 2010, och som nu kommer att möta väljarna med nya partiledare.

Socialdemokraternas slutna process är ingen väg att följa, medan såväl Centerpartiet som Miljöpartiet lyckades få en tydlighet och en demokratisk förankring, som imponerade, attraherade och visade väg. Vi menar därför att Kristdemokraterna fram till sitt nästa riksting 28 januari, då partiledare ska väljas, bör ha en öppen och genomskinlig valprocess, där flera kandidater får göra turnéer i landet och presentera sig och sin politiska vilja för såväl lokalavdelningar som medierna.

Den tid är sedan länge förbi då Henry Ford kunde säga: ”Du kan välja en Ford i vilken färg du vill, bara den är svart.”

MALIN APPELGREN

kommunalråd, Solna

AMANDA AGESTAV

fd riksdagsledamot, Västerås

MAGDA AYOUB

fd riksdagsledamot, Stockholm

HARALD BERGSTRÖM

fd riksdagsledamot, Alvesta

ANDREAS CARLSON

riksdagsledamot, Mullsjö

KJELL ELDENSJÖ

fd riksdagsledamot, Stockholm

ANNELIE ENOCHSON

riksdagsledamot, Göteborg

LEIF HALLBERG

partistyrelsen och seniorförbundets ordf.

EVA JOHNSSON

fd riksdagsledamot, Växjö

ALWA LARSSON

fd riksdagsledamot, Höör

TORSTEN LARSSON

fd kommunstyrelsens ordförande, Vansbro

ANNA-KARIN KLOMP

partistyrelsen, Uppsala

JESSICA NYBERG

kommunalråd, Lidingö

MIKAEL OSCARSSON

riksdagsledamot, Uppsala

TUVE SKÅNBERG

riksdagsledamot, Skillinge

LARS SVENSK

fd riksdagsledamot, Söderfors

ROLAND UTBULT

riksdagsledamot, Uddevalla

ERLING WÄLIVAARA

fd riksdagsledamot, Luleå

ROLF ÅBJÖRNSSON

fd riksdagsledamot, Stockholm

Artikeln var publicerad i Svenska Dagbladet 2011-10-01


%d bloggare gillar detta: