Regeringen vill utreda barnkonventionen

oktober 31, 2012

Regeringen har kommit överens om att utreda vad som talar för, och vad som talar emot, att göra barnkonventionen till svensk lag. Kristdemokraterna har drivit frågan om att inkorporera Barnkonventionen under lång tid. Frågan om barns rättigheter måste bli en prioriterad fråga.

Men vi vet att det fortfarande finns brister i hur barn kommer till tals och hur de får skydd och stöd. För en tid sedan samlade Unicef in exempel på de undanflykter som används för att inte ge barn deras rättigheter. BRIS samtalar dagligen med barn som berättar om hur deras rättigheter kränks. Och Rädda Barnen kartlägger barns rädslor som i hög grad skulle kunna undvikas om vuxensamhället lyssnade till barn.

Vi kristdemokrater menar att barns rättigheter bör stärkas ytterligare och därför bör konventionen bli en del av svensk lag. Barnfrågorna behöver sättas högt upp på den politiska agendan. Mycket talar för att en starkare juridisk ställning för Barnkonventionen skulle uppmärksamma barns rättigheter och leda till ett starkare skydd. Erfarenheterna från Norge, som gjorde konventionen till norsk lag 2003, pekar i den riktningen.

Vår övertygelse är att Sverige kan göra mycket bättre. Barn har särskilda rättigheter och behöver särskilt skydd för att de är just barn. Om deras rättigheter sätts högre på den politiska dagordningen och Barnkonventionen blir en del av svensk lag skulle det leda till ett starkare skydd.

MARIA LARSSON (KD)

Barn- och äldreminister

Tuve Skånberg (KD)

Riksdagsledamot

Artikeln var publicerad i Norra Skåne 2012-10-31

Annons

Privatlivet måste skyddas i grundlag

oktober 2, 2012

Nyligen publicerades toplessbilder av prins Williams fru, vilket visar att mediernas självsanering inte räcker. Privat- och familjelivet måste skyddas på grundlagsnivå, skriver Ingvar Svensson och Tuve Skånberg.

Nyligen dömde en fransk domstol tidningen Close för att de publicerat topless-bilder av prins Williams fru Catherine. Bilderna ska ha tagits under parets semester i Provence där de bodde på ett privat slott som ägs prins Williams släkting. Domstolen ålade också tidningen att överlämna bildfilerna till prinsparet inom ett dygn.

Förra veckan publicerade en svensk tidning bilderna utan tveksamheter. Man kan tycka att ett prinspar får vara beredda på att utstå en del men har bilderna verkligen ett berättigat allmänintresse? Så klart inte! Men, med nuvarande lagstiftning i Sverige kan detta passera. Vi tycker det är hög tid att vi får en diskussion om privatlivets skydd.

Vi Kristdemokrater tycker att skyddet för privatlivet är för svagt i Sverige. Tryckfrihetsförordningen saknar ett heltäckande skydd mot intrång i privatlivet avseende foton eller artiklar som inte kan anses utgöra ett bidrag till en diskussion av allmänt intresse. Därför reserverade vi oss, som enda parti, då yttrandefrihetskommittén lämnade sitt slutbetänkande den 23 augusti i år.

Så fort diskussionen dyker upp kring mediernas lagmässiga ansvar så åberopas alltid mediernas egen förträffliga självsanering. Rör inte våra grundlagar! är stridsropet. Det gällde till exempel olaga hot, hetslagstiftningen och barnpornografidebatten.

I de pressetiska reglerna står mycket riktigt ”Respektera den personliga integriteten” … ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning”. Men för den som bryter mot regeln är sanktionerna inte speciellt kännbara. Man blir fälld av Pressens Opinionsnämnd, måste publicera fällningen och får betala en billig expeditionsavgift. Den drabbade får däremot inte något skadestånd. Det kostar alltså inte särskilt mycket att kränka någons privat- eller familjeliv. Även granskningsnämnden för radio och tv har motsvarande tandlöshet.

Majoriteten i utredningen tycker att en reglering vore önskvärd utanför det grundlagsskyddade området. Dock har de inte beaktat möjligheterna att medier som ägnar sig åt sådan typ av kränkande verksamhet kan krypa in under grundlagsskyddet, dels genom det frivilliga grundlagsskyddet för databaser dels under stencilregeln i Tryckfrihetsförordningen.

I Europakonventionen, som faktiskt även är svensk lag, är skyddet för privatlivet inskrivit i artikel 8. Publicering av foton eller artiklar som angår en persons privatliv och som inte kan anses utgöra ett bidrag till en diskussion av allmänt intresse utgör en kränkning av personens rätt till skydd för privatlivet.

Kristdemokraternas bedömning är att medierna måste ha ett yttre tryck på sig för att inte överskrida de gränser som innebär att man kränker privatlivets helgd utanför allmänintresset. Utredningens majoritet, som tycker att det nuvarande skyddet är tillräckligt, faller tillbaka på tänkandet att det fungerar bra i dag och att allt står väl till. Men en utredning ska inte bara vara retrospektiv utan även ta i beaktande vad framtiden kan föra med sig. Det finns en utbredd uppfattning i dag om att medierna – i synnerhet vissa medier – kryper allt närmare det som kan uppfattas som kränkningar av den privata sfären.

Diskussionen borde också föras mot bakgrund av att internet har ökat möjligheterna att ge känslig information stor spridning. Att tvärsäkert påstå att svensk lag inte uppfyller Europakonventionen kan möjligen vara vanskligt men vi menar att det rättsliga läget inger tveksamheter på den punkten. Oavsett detta är vår huvudlinje den att ett faktiskt skydd för privat- och familjeliv på grundlagsnivå behövs. Och det kommer vi att fortsätta att kämpa för.

INGVAR SVENSSON

Ingvar Svensson är före detta riksdagsledamot (KD) och ledamot i Yttrandefrihetskommittén.

TUVE SKÅNBERG

Tuve Skånberg är riksdagsledamot (KD) och ledamot i Konstitutionsutskottet

Artikeln var publicerad i Expressen 2012-10-02


%d bloggare gillar detta: