Eriksson offrar både saklighet och heder

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) har drivit Saudiärendet hårt i medierna. Men när hans teser inte kunnat beläggas, har han flyttat fokus i sin kritik. Men överorden i frågan saknar motstycke i modern KU-historia, skriver alliansens riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet.

I mars 2012 sattes bilden av att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildat ett hemligt ”bulvanföretag”, SSTI, för att kringgå svensk lag och att regeringen var involverad i detta. KU konstaterar nu enhälligt att det inte framkommit något som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet varit delaktig i eller godkänt bildandet eller finansieringen av SSTI. Om ”Saudiaffären” handlade om regeringens inblandning – ja, då fanns det ingen Saudiaffär. Att regeringen frias av KU försöker S, MP, V och SD dölja bakom osaklig kritik, men perspektivet har vänts från ”regeringen visste för mycket” till ”regeringen visste för lite”.

Vad var det som hände? 2005 ingår S-regeringen ett ovanligt långtgående samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien och FOI ges en roll i samarbetet. Bland annat ska parterna utbyta expertis om rekonstruktion av vapensystem.

Våren 2007 framför Saudiarabien till FOI att landet vill ha hjälp att skapa en anläggning för renovering av pansarvärnsvapen och FOI inleder en förstudie. FOI har inte fått tillstånd av regeringen att ingå avtal om projektet. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, säger i november att FOI inte kommer att få tillstånd att genomföra förslagen i förstudien. Samtidigt säger regeringen att det inte heller finns politisk vilja att låta FOI gå vidare.

Svea rikes lagFörstudien har skapat förväntningar hos saudierna. Ett stort arbete inleds i Försvarsdepartementet med att hantera situationen. Möten med saudierna i maj och juni 2008 ger enighet om att saudierna själva ska leda sitt projekt och FOI enbart ha en konsultroll. Därmed tror Försvarsdepartementet att problemen är hanterade. Regeringsbeslut i november 2008 respektive juli 2009 ger FOI tillstånd att förhandla om respektive ingå konsultavtalet med Saudiarabien. Av besluten framgår tydligt vad FOI får och inte får göra.

Dick Sträng, då FOI-anställd, hävdar att han 2008 får i uppdrag av generaldirektör Sandström att bilda ett bolag som ska hålla ihop projektet med saudierna. Om det stämmer eller ej är inte klarlagt. Sträng bildar bolaget SSTI med pengar som i hemlighet rekvirerats från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och blir bolagets ende ägare. Must säger sig ha trott att pengarna skulle användas till helt andra saker.

För att FOI ska kunna bilda bolag krävs regeringens tillstånd. Något tillstånd har inte sökts och inte givits. SSTI har alltså inte bildats av myndigheten FOI.

I mars 2009 låter FOI:s nye generaldirektör Lind analysera om Strängs roll i SSTI kan vara en förtroendeskadlig bisyssla, varefter Sträng får besked att han måste lämna FOI om han ska ha kvar SSTI. Lind säger att han hela tiden betraktat SSTI som ett från FOI fristående företag. Därmed är det svårt att se hur något bulvanförhållande skulle ha kunnat uppkomma.

Hösten 2009 kritiserar några FOI-medarbetare dels att Sträng är både SSTI:s ägare och FOI-anställd, dels att ett enmansföretag ska driva ett miljardprojekt. Lind gör en internutredning, finner att upplägget med SSTI är ohållbart och avslutar det. SSTI hann omsätta 205 993 kronor.

I mars 2012 rapporterar medierna om SSTI. Först då blir finansieringen känd och FOI gör en polisanmälan om trolöshet mot huvudman.

I KU:s utfrågningar säger sig ingen av de utfrågade myndighetsföreträdarna ha diskuterat SSTI med Regeringskansliet och ingen regeringsföreträdare säger sig ha godkänt bildandet av SSTI. Detta stöds av dokumentationen.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) har drivit Saudiärendet hårt i medierna. Det är inte förvånande att han nu vill flytta fokus i sin kritik, eftersom hans tidigare teser inte kunnat beläggas. Däremot är det förvånande hur långt han och andra är beredda att gå i osakliga anklagelser, som inte stöds av vare sig utfrågningar eller dokument.

Eriksson påstår, med stöd av S, V och SD, att Försvarsdepartementet sagt till FOI att ”lösa problemet”, underförstått ”på vilket sätt som helst”. Detta påstående är ogrundat. Ingen har i utfrågningarna fört fram att FOI pressades att hitta på egna lösningar och det finns heller inga dokument som tyder på det. Regeringen förtydligade däremot FOI:s roll genom två formella regeringsbeslut.

Eriksson med flera påstår också att Försvarsdepartementet sköt frågan ifrån sig och inte höll kontakt under hand med FOI. Det fanns dock två avstämningstidpunkter vid regeringsbesluten, men Eriksson med flera argumenterar som om formell styrning saknar betydelse.

Utifrån vaga påståenden som inte styrks av KU:s utredning påstår Eriksson med flera att det funnits brister av allvarligt slag som lett till skada för rikets internationella relationer. Detta är överord utan motstycke i modern KU-historia – Saudiärendet handlar om ett bolag som kopplades bort innan det hann bedriva verksamhet och deras kritik går ut på att departementet ringde för sällan till FOI. KU har inte granskat hur Sveriges utrikesrelationer påverkats, så även på den punkten är slutsatsen osaklig.

Denna ogrundade och högljudda kritik devalverar KU:s anseende och säger mer om Peter Eriksson och hans följeslagare än om regeringen.

Regeringen redde upp en besvärlig situation, SSTI bildades bakom regeringens rygg och Peter Eriksson med flera offrar nu saklighet och heder för att flytta fokus från just detta.

ANDREAS NORLÉN (M)

KARIN GRANBOM ELLISON (FP)

PER-INGVAR JOHNSSON (C)

TUVE SKÅNBERG (KD)

riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet

Artikeln var publicerad i SvD 2013-06-05 . Se även vår slutreplik i SvD 2013-06-10.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: