Skånes nomineringskommittés förslag till riksdagsvalsedel 2014 – Tuve Skånberg på plats 8

oktober 30, 2013

Idag presenterar nomineringskommittén för Skåne, med ordförande Otto von Arnold, sitt förslag till valsedlar i riksdagsval och regionval i Skåne 14 september 2014.

För norra och östra Skånes valkrets (gamla Kristianstads län) föreslås listans första 10 namn se ut så här:

1. Göran Hägglund, Jönköping

2. Michael Anefur, Kristianstad

3. Sofia Damm, Blentarp

4. Mattias Svensson,  Kristianstad

5. Anna-Karin Davidsson, Bjärred

6. Lars Thunberg, Helsingborg

7. Birgitta Södertun, Ramlösa

8. Tuve Skånberg, Skillinge

9. Per Einarsson, Skepparslöv

10. Jan Svensson, Kristianstad

Listan kommer att beslutas och fastställas vid nomineringsstämman lördagen 23 november i Hörby.

Med anledning av nomineringskommitténs förslag att föreslå mig först på 8:e plats har jag fått frågor, som jag besvarar här:

valsedel

Du är föreslagen först på plats 8, kommer du att kandidera till riksdagen trots det?

Ja, jag står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.

Skälen till det är dels att jag är taggad och sugen och gärna vill bli omvald för en ny mandatperiod, att jag vill att partiet ska få så många röster som möjligt, inte minst i detta viktiga val, och att jag kan bidra med några värdefulla röster genom att jag kandiderar. Och dessutom har riksdagen skärpt reglerna för riksdagsledamöter som inte blir omvalda, så att de aktivt måste söka arbete. Det vill jag göra genom att stå till förfogande här.

Du vann provvalet i Skåne till riksdagslistan. Är detta ett misstroende från nomineringskommittén?

Det är riktigt att jag vann provvalet till detta val, liksom förra provvalet till riksdagsvalet 2010. Nomineringskommittén har förklarat att man vill åstadkomma förnyelse genom detta förslag. Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt där. I andra vågskålen ska läggas att jag har en värdefull erfarenhet och kompetens efter dessa år, att jag är ledamot av det tunga Konstitutionsutskottet och är partiets talesperson i de frågor som utskottet ansvarar för. Dessutom kan mitt namn dra röster som partiet behöver. Nomineringskommittén har gjort bedömningen att jag ska föreslås stå på plats 8.

Innebär inte det faktum att listan ska toppas av Göran Hägglund att han blir invald för norra och östra Skånes valkrets?

Han kandiderar även där han bor, och det troligaste är att han blir invald där, även om det inte är säkert. Skulle någon eller flera av kandidaterna på denna lista få mer än 5 procents personkryss så ändras listans utseende, så att den som har flest personkryss av dessa blir invald. Den tidigare spärren på 8 % har ändrats till 5 % för att personkryss ska ändra ordningen för en lista.

Kan du bli personkryssad till riksdagen trots att du är föreslagen på plats 8?

Ja, möjligheten finns, även om det är en stor uppförsbacke. Nomineringskommittén har ansett att de första 7 namnen är toppkandidater, och därmed får de en annan och större mediaexponering och kommer att finnas i debatter, intervjuer osv. Plats 8 kan komma att anses vara ‘icke-valbar plats’, och därmed ointressant.

Men teoretiskt sett är det inte omöjligt. I Riksdagsvalet 2010 fick jag 12,68 % av personkryssen i denna valkrets (1194 kryss), i EU-valet 2009 fick jag 10,4 % (469 kryss), i Riksdagsvalet 2002  fick jag  7,43 % (1387 kryss)  och i Riksdagsvalet 1998 blev det 8,1 % (1831 kryss). För att komma över spärren 5 %, så att man med personkryss ändrar listans rangordning, behövs mellan 500 och 1100 kryss, beroende på hur bra valresultatet totalt blir i denna valkrets.

Känner du dig besviken eller missräknad över att du kom så lågt som plats 8 i nomineringskommitténs förslag?

Nej, det gör jag inte. Jag har trots allt suttit i riksdagen sedan 1991 i totalt 19 år, och med framgång varit med och kämpat för partiet i valen 1991, 1994, 1998, 2002, 2009 och 2010. Sedan valet 2010 har jag haft min bästa mandatperiod någonsin med svåra och spännande arbetsuppgifter i Konstitutionsutskottet, och i 5 olika utredningar har jag representerat partiet, Jag har haft större mediagenomslag än någonsin tidigare, med i snitt någon artikel i veckan publicerad. Det har varit en mycket bra period, med framgångar för alliansregeringen.

Så jag är mycket nöjd och tacksam över den tid jag har fått representera partiet i riksdagen, inte minst under den senaste mandatperioden. Och visst kan jag förstå att nomineringskommittén vill ‘förnya laget’. Och plats 8 är inte att förakta eller kalla ”icke-valbar plats”. Alf Svensson stod på plats 9 på valsedeln i EU-valet 2009, och blev ändå invald.

Dessutom, om nomineringsstämman 23 november så önskar så kan förslaget ändras i enskildheter, och ytterst är det väljarna på valdagen 14 september som avgör.

Annons

Religionsfrihet bör prioriteras i svensk utrikespolitik

oktober 27, 2013

Var femte minut dödas en kristen någonstans i världen på grund av sin tro. Förföljelsen av kristna är inget nytt, men i och med de senaste årens utveckling i Mellanöstern och Nordafrika har läget förvärrats. Kristdemokraterna anser att religionsfriheten bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik och att Sverige bör använda EU och det internationella samfundet för att ihärdigt lyfta religionsfrihetsfrågorna, skriver Tuve Skånberg och Emma Henriksson. 

I dag uppmärksammas internationella religionsfrihetens dag världen över. I ett land som Sverige där vi fritt kan utöva vilken religion vi vill, kanske en dag som denna går oss obemärkt förbi. Men faktum är att över hälften av världens befolkning bor i länder där religionsfriheten är begränsad, något som ibland får förödande konsekvenser.

Bristen på religionsfrihet gjorde sig tragiskt påmind i veckan när en koptisk kyrka attackerades under ett pågående bröllop i Egyptens huvudstad Kairo. Attentatet kostade fyra personer livet, en av dem en flicka på åtta år.

religionsförföljelseDetta är tyvärr inte en enskild händelse, det är bara den senaste i raden av attacker mot kristna i Egypten. Internationella medier rapporterade i somras om hur den koptiska påven Tawadros II ställde in alla sina mässor i rädsla för attacker och fick gömma sig på hemlig plats på grund av mordhot. I en ny rapport från Amnesty International kritiseras Egyptens säkerhetsstyrkor för att ha misslyckats med att skydda landets kopter från hämndattacker i somras. The Financial Times rapporterar att 16 människorättsgrupper varnat för den ökade hetsen mot kristna. Kopter har fått skulden av en del islamister för att ha drivit på att den förre presidenten Muhammad Mursi avsattes. Men även under tiden med Mursi vid makten förtrycktes kristna i Egypten, och situationen har inte förbättrats. Diskrimineringen har förstärkts ytterligare av att religiös tillhörighet skrivs ut på egyptiernas ID-brickor.

För två månader sedan publicerade SvD Brännpunkt en debattartikel där EU:s utrikeschef, Catherine Ashton, beskriver hur hon ser på EU:s möjligheter att bidra till stabiliteten i Egypten. Hon pekar ut sex åtgärder för återgång till demokrati i landet. Ashton understryker att Egypten behöver en konstitution som garanterar respekt för alla medborgare och en politisk process som omfattar hela befolkningen, ett civilt styre och fria val de närmaste månaderna. Hon betonar också vikten av att våldet, de godtyckliga gripandena, och andra former av trakasserier måste upphöra.

Catherine Ashton framhåller att EU ska fortsätta främja en sådan process, det är också något som vi välkomnar. Dock missar Ashton att betona vikten av religionsfrihet i en demokratisk process. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen.

I världens mest sekulariserade land åtnjuter vi i Sverige religionsfrihet utan att ens reflektera över att våra medmänniskor får sätta livet till för sin personliga tro. Vi vet att religionsfrihet tillsammans med fasta värden om människors okränkbara och absoluta värde är viktiga byggstenar i ett demokratiskt samhälle. Sverige har en god historia av att hjälpa och stå sida vid sida med länder som kämpar för att bli demokratiska samhällen. Vi måste stå upp för demokrati och religionsfrihet. Därför borde religionsfriheten också vara en mer prioriterad del av svensk utrikespolitik.

TUVE SKÅNBERG (KD)

riksdagsledamot, ledamot i Konstitutionsutskottet, talesperson i frågor om religionsfrihet

EMMA HENRIKSSON (KD)

riksdagsledamot, gruppledare, talesperson i migrationsfrågor

Artikeln var publicerad i SvD 2013-10-27, HV 2014-01-24


%d bloggare gillar detta: