Tidningskommentarer om Tuve Skånbergs topplacering på riksdagslista

november 25, 2013

Några tidningskommentarer med anledning av att stämman i Hörby lyfte upp mitt namn på riksdagslistan till en topplacering:

tidningsläsare

Norra Skåne 2013-11-25 :

HÖRBY. Tuve Skånberg, Skillinge, hamnade på andra plats på Skånes kristdemokraters riksdagslista till valet 2014, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

Skånberg var föreslagen som åttonde namn men nomineringsstämman, som hölls i Hörby i helgen, lyfte upp honom till andra plats.

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat, skriver Skånberg på sin blogg.  …

Läs hela artikeln här .

Skånska Dagbladet 2013-11-24

HÖRBY. Tuve Skånberg, Skillinge, hamnade på andra plats på Skånes kristdemokraters riksdagslista till valet 2014, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

Skånberg var föreslagen som åttonde namn men nomineringsstämman, som hölls i Hörby i helgen, lyfte upp honom till andra plats.
– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat, skriver Skånberg på sin blogg.  …

Artikeln fortsätter:
Eftersom Göran Hägglund är partiledare och kommer att bli invald i Stockholmslistan fungerar Skånbergs andraplats i praktiken som en topplacering

Läs hela artikeln här .

Dagen 2013-11-25

Han var nedpetad till plats åtta på KD:s riksdagslista för norra och östra Skånes valkrets. Det tillät inte nomineringsstämman som igår ändrade förutsättningarna helt.

I juni vann Tuve Skånberg provvalet i Skåne till riksdagslistan. Men när nomineringskommittén gav sitt förslag till riksdagslistan för norra och östra Skånes valkrets hade en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker blivit nedprioriterad till plats åtta. Orsak? Nomineringskommittén ville åstadkomma förnyelse inom partiet. Beslutet blev uppmärksammat i media och tidningen Dagen skrev då att ”i valet 2014 ser det ut att ta stopp för Tuve Skånberg, som suttit i riksdagen i 19 år.”

Men när Skånes kristdemokrater under lördagen samlades till nomineringsstämma i Hörby ändrats förutsättningarna helt. Med siffrorna 50 mot 48 (2 blanka valsedlar) beslutade stämman att lyfta upp Tuve Skånberg till plats 2, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat när mitt namn blev upplyft till en topplacering, trots nomineringskommitténs förslag om en placering på åttonde plats, med hänvisning till behovet av förnyelse, säger Tuve Skånberg.

Artikeln fortsätter:

– Jag hoppas kunna bidra med riksdagserfarenhet och kompetens som sammanlagt 19 år i riksdagen gett, och 7 framgångsrika valrörelser. Jag vill vara en del av det team av kandidater som tillsammans ska öka väljarstödet för kristdemokraterna i Skåne. …

Läs hela artikeln här .

Annons

Tuve Skånberg vald till topplacering på Skånelista

november 23, 2013

Skånes kristdemokrater har under hela lördagen 23 november varit samlade till nomineringsstämma i Hörby. Alla riksdagslistor i de fyra valkretsarna i Skåne och i de tio valkretsarna för regionlistorna beslutades i god stämning av nomineringsstämman. Tidigare har nomineringskommitténs förslag att i valkretsen Skåne län, Norra och Östra,  placera mig på plats 8, väckt uppmärksamhet. Med siffrorna 50 mot 48 (och 2 blanka valsedlar) beslutade stämman att lyfta upp mitt namn till plats 2, direkt under partiledaren Göran Hägglund. Göran lär med all sannolikhet bli invald i Stockholm, så hans namn på denna listan tjänar till att väcka uppmärksamhet och förtroende, och dra röster. I praktiken är alltså andraplatsen en topplacering.

Listans utseende (de tio första namnen) blev:

Skåne län norra och östra

1. Göran Hägglund, Jönköping

2. Tuve Skånberg, Skillinge

3. Michael Anefur, Kristianstad

4. Sofia Damm, Blentarp

5. Mattias Svensson, Kristianstad

6. Anna-Karin Davidsson, Bjärred

7. Lars Thunberg, Helsingborg

8. Birgitta Södertun, Helsingborg

9. Per Einarsson, Skepparslöv

10. Jan Svensson, Kristianstad

Tuve Skånberg, foto Lasse Ottosson

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat när mitt namn blev upplyft till en topplacering, trots nomineringskommitténs förslag om en placering på åttonde plats, med hänvisning till behovet av förnyelse.

– Jag hoppas kunna bidra med riksdagserfarenhet och kompetens som  sammanlagt 19 år i riksdagen gett, och 6  framgångsrika valrörelser. Jag vill vara en del av det team av kandidater som tillsammans ska öka väljarstödet för kristdemokraterna i Skåne.

Dagen kommenterade nyheten 2013-11-24


Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) blir riksdagsfråga i interpellation av Tuve Skånberg

november 2, 2013

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) tycker att Dialekt – och ortnamnsarkivet (Dal) ska stanna i Lund. Han har nu ställt en fråga till kulturministern om hur hon ser på frågan.

Sydsvenskan rapporterade för två veckor sedan att Dal läggs ner i Lund och flyttas till Göteborg. Ingrid Johansson Lind, generaldirektör vid Institutionen för språk och folkminnen, sade då att verksamheten måste spara tio miljoner kronor och att de därför är tvungna att lägga ner de lokala arkiven i Lund och Umeå.

Enligt Dal:s egen utredning är det inte bevisat att nedläggningen kommer att innebära en ekonomisk besparing.

– Jag förlitar mig på deras utredning, säger Tuve Skånberg.

Han har nu ställt en fråga till kulturministern där han frågar; ”Hur avser kulturministern att säkerställa att DAL inte läggs ned och att dess kompetens behålls i Lund?”.

Han anser att det är viktigt att bevara den lokala forskning som finns i Skåne.

– DAL behandlas som ett avslutat kapitel där kompetent arkivpersonal inte följer med till Göteborg. Om arkivet flyttas till Göteborg mister vi inte bara kompetent personal, utan även den lokala närheten som är viktig. Man mister kontinuiteten och närheten till det som ska beforskas, forskarna i vid Lunds universitet och danska forskare. …

Läs hela artikeln här.

Publicerad i Sydsvenskan 2013-11-02

 

Ortnamnsarkiv

 

Interpellationen i sin helhet lyder:

Interpellation

2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

av Tuve Skånberg (KD)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) för att föra över samlingarna till Göteborg, dock utan dess personal.

DAL samlar in, bevarar, tillhandahåller, forskar och ger ut skrifter om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Blekinge, Halland, Skåne, Småland och på Öland.

Arkivets samlingar består av ljudinspelningar, handskrifter (uppteckningar på dialekt, svar på frågelistor, utskrifter av inspelningar), mikrofilmer och fotografier. Kartotek med omkring tre och en halv miljon kort upptar dialektord, ortnamn innefattande bebyggelse- och naturnamn samt personnamn. Databaser och register ger sökvägar till samlingarna. Till arkivet hör också ett referensbibliotek.

DAL:s samlingar i Lund ska, enligt beslutet, omlokaliseras till Göteborg. Det vore en svår kompetensförlust för södra Sverige och innebär att i synnerhet de en gång danska landskapen berövas sitt immateriella arv. DAL är en stor tillgång för forskare i södra Sverige och Danmark, särskilt för Lunds universitet.

Till grund för vårt svenska arkivväsen ligger proveniensprincipen. Den bygger på respekt för arkivens ursprungliga sammanhang och innebär att varje arkivbildares handlingar betraktas som en organiskt framvuxen enhet och helhet, som bevaras i den ordning som arkivbildaren eller samlaren hade. I synnerhet kan proveniensprincipen göras gällande för de gamla danska landskapen, med sin särskilda språkliga och kulturella historia, eftersom konsekvensen blir av en eventuell omlokalisering till Göteborg att detta organisatoriska sammanhang upphör och att DAL slutar som arkivbildare. Dessa samlingar kommer då att avslutas och kommer inte att växa till ytterligare. Detta vore en stor förlust för södra Sveriges historiska kulturarv.

Konsultrapporten visar dessutom att det inte finns någon ekonomisk fördel av en nedläggning av myndighetens kärnverksamhet, det vill säga de olika arkiven i Lund och Umeå. I nedläggningsbeslutet förtecknas dessutom ett antal nya anställningar som knappast kan anses främja besparingar eller kostnadseffektiv resursanvändning.

Inte vid något tillfälle under den process som lett fram till beslutet har Isof efterfrågat kontakter med avnämarna till arkivens verksamhet, bland universitet och högskolor i berörda regioner, i Lunds fall också i Danmark. Arkiven har byggts upp kring forskningens behov, men inga diskussioner har förts om hur forskningen kan använda arkiven framöver, alltså inte heller möjligheten av att byta huvudman. Myndigheten har en lång tradition när det gäller dokumentation av och forskning om olika former av immateriella kulturarv. Sammantaget utgör institutets samlingar en dokumentation av stora delar av det immateriella kulturarvet i södra Sverige.

Jag har följande fråga:

Hur avser kulturministern att säkerställa att DAL inte läggs ned och att dess kompetens behålls i Lund?


Tidningskommentarer om Tuve Skånbergs listplacering

november 1, 2013

Tidningen Dagen kommenterar min föreslagna placering på riksdagslistan för norra och östra Skånes valkrets:

Tuve Skånberg, en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker, måste göra en enorm personvalskampanj om han vill vara kvar i riksdagen efter valet. I Region Skånes lista av riksdagskandidater hamnar Skånberg långt ner. Även om det inte officiellt finns några falanger inom Kristdemokraterna brukar bedömare säga att Tuve Skånberg tillhör den konservativt religiösa gruppen inom partiet. Några av de utpekat konservativa kommer efter valet 2014 att lämna riksdagen. Annelie Enochson gör det helt frivilligt. Tuve Skånberg ser ut att få göra det högst motvilligt.

När de olika partierna fördelar sina riksdagsplatser så hämtas riksdagsledamöterna från olika delar av landet. Tuve Skånberg kan tacka väljare i region Skåne för sin riksdagsplats, där han tidigare gjort lyckade personvalskampanjer.

Men i valet 2014 ser det ut att ta stopp för Tuve Skånberg, som suttit i riksdagen i 19 år. När nomineringskommitténs riksdagslista presenterades så återfanns han först på åttonde plats, men bara i en av flera valkretsar. Han omnämns inte heller som en av de sju toppkandidater som partiet vill satsa på i Skåneregionen.

Om Tuve Skånberg vill sitta kvar i riksdagen måste han alltså göra en otroligt bra personvalskampanj, förutsatt att KD håller sig kvar i riksdagen och att partiet får lika starkt stöd i Skåne som vid förra valet.

Att första namnet på Skånelistan är partiledaren Göran Hägglund gör så klart inte saken lättare för den som vill hamna i topp med hjälp av en personvalskampanj. … Läs övriga artikel här

Tidningen Världen idag kommenterar så här:

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg vann Kristdemokraternas provval i Skåne, men föreslås nu till åttonde plats på valsedeln till nästa års riksdagsval.

Tuve Skånbeg har suttit i riksdagen i 19 år och är populär inom partiet. Han vann provvalet inför valet 2010, och upprepade segern i årets provval, men nomineringskommittén väljer ändå att placera honom först på åttonde plats i norra och östra Skånes valkrets, en plats som gör chansen till en ny riksdagsperiod mycket liten. Den slutliga placeringen avgörs av nomineringsstämman 23 november. Tuve Skånberg skriver i en kommentar att han kan förstå att kommittén är ute efter förnyelse.
”Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt”, skriver han. Samtidigt gör han ingen hemlighet av att han gärna vill få en mandatperiod till.
”Jag är taggad och sugen och vill gärna bli omvald”, skriver Tuve Skånberg som också tror att han kan bidra med ”värdefulla röster” till partiet genom att kandidera.
Om åttondeplatsen fastslås vid stämman får han sätta sitt hopp till att personkryssen räcker till att föra honom högre upp, för att han ska ha någon möjlighet att behålla riksdagsplatsen.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalsedel i valkretsen toppas av partiledaren Göran Hägglund, följt av Michael Anefur och Sofia Damm.   ….. Läs övriga artikeln här

Läs övriga artikeln här

Nyhetstidningen Inblick / Kanal 10 kommenterar så här:

Provvalsvinnare och personvalssegrare har de senaste valrörelserna suttit trångt inom Kristdemokraterna. Inför nästa år val tycks historien upprepa sig. Både Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg har nu petats ned eller bort från valsedlarna, trots framgångar i provvalen. 

– Det är en dålig signal, ett dåligt strategiskt beslut, summerar Bengt Germundsson, ledamot i partistyrelsen, petningen av Lennart Sacrédeus från partiets EU-lista.
Trots att han kom på sjätte plats i partiets interna provval, blev Lennart Sacrédeus inte en av partiets 44 officiella kandidater inför nästa års EU-val.
Bengt Germundsson är också tveksam till om det kommer att gynna partiet att lyfta bort Tuve Skånberg som toppnamn på valsedlarna.
Han hänvisar till att nomineringskommittén i Skåne-distrikten sagt sig vilja ha förnyelse, men påpekar att man då kanske skulle satsa på någon annan än Michael Anefur, 56, som försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet.
– Det här tror jag är ett strategiskt felaktigt beslut som inte kommer att gynna partiet, förklarar valvinnaren Bengt Germundsson, som fick 45 procent av väljarstödet i det senaste kommunalvalet.
Han petades själv av Göran Hägglund från partiets verkställande utskott efter att ha efterlyst en tydligare partiledning och uttalat stöd för Mats Odell i samband med partiledarstriden förra året.

”Vill ha förnyelse”

Tuve Skånberg vann provvalet för andra gången i rad. Inför förra valrörelsen vann han det interna provvalet i sitt valdistrikt, men petades ändå ned från förstaplatsen inför riksdagsvalet.
Samma sak hände för övrigt provvalsvinnarna Annelie Enochson och Roland Utbult i deras valdistrikt i Västsverige.
Men när personkryssen var räknade, visade det sig att alla dessa tre hade röstats in i riksdagen av partiets väljare – på bekostnad av de personer som stod som förstanamn – i Skånbergs fall Michael Anefur.
Nomineringskommitténs ordförande Otto von Arnold, som tillsatts av distriktsstyrelsen med Michael Anefur som distriktsordförande, menar att team-känsla och förnyelse är två saker som har prioriterats inför årets val.
– Det är viktigt att hitta ett team som fungerar bra tillsammans.
Och då ingår inte Tuve Skånberg i det teamet?
– Det är en korrekt bedömning.

Hur mycket förnyelse är det att satsa på en kandidat som är 56 år och som har försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet?
– Förnyelse är bara ett kriterium. Det andra är att kandidaterna jobbar bra som ett team.

 ”Erfarenhet och kompetens”

Tuve Skånberg säger att han trots allt står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.
Han konstaterar också att nomineringsstämman kan ändra förslaget i enskildheter, och att det ytterst är väljarna på valdagen 14 september nästa år som avgör.
– Valberedningen har gjort bedömningen att jag inte ingår i det team man vill satsa på inför nästa års val. Jag kan bara peka på 19 års arbete för partiets bästa, betonar Tuve Skånberg.
– Jag kan ha förståelse för att man vill satsa på någon annan än den som suttit i riksdagen länge, men i andra vågskålen ska man lägga den erfarenhet och kompetens som jag samlat på mig under dessa år.
Nomineringskommittén placerade Tuve Skånberg på åttonde plats på valsedeln. Förutom provvalsvinsten i år har han upprepade personkryssframgångar i de senaste valen.
I riksdagsvalet 2010 fick han exempelvis 12,68 procent i sin valkrets (1 194 kryss), år 2002 fick han 7,43 procent (1 387 kryss) och i valet 1998 blev det 8,1 procent (1 831 kryss).
År 2006 ställde Tuve Skånberg inte upp i riksdagsvalet.  … Läs övriga artikeln här

 


%d bloggare gillar detta: