Föräldraansvaret viktigt på Valborg

maj 1, 2012

Snart är det valborgsmässoafton. En dag som borde förknippas med skönsjungande studenter och vårkänslor. Istället är det fokus på ungdomar, fylla och extra polisinsatser.

Vi föräldrar och vuxna överlag måste föregå med gott exempel och tillsammans ta ansvar för att valborg inte längre ska förknippas med första fyllan och tråkiga upplevelser.

1 maj fylls tidningarna runt om i landet varje år med rapporter om hur valborgskvällen förflutit. Det brukar vara sorgliga rubriker om ungdomsfylla, omhändertaganden, bråk och misshandel. Förra året gjorde försäkringsföretaget If en undersökning som visade att mer än var tredje ungdom mellan 15-18 år tänkte dricka sig berusade på valborg. De flesta ungdomar uppger även att det är ”enkelt” eller till och med ”mycket enkelt” att få tag i alkohol.

Efter förra årets valborg kunde dock ett trendbrott anas. Polis och socialtjänst rapporterade att det på många håll i landet varit lugnare än tidigare år och att insatserna varit något färre. Vi får hoppas att denna trend fortsätter även i år. Folkhälsoinstitutets mätningar visar också att det glädjande nog är alltfler ungdomar som helt väljer att avstå från alkohol. Samtidigt är andelen i årskurs nio som har druckit alkohol vid ett eller flera tillfällen fortfarande runt 60 procent. Valborg är troligtvis ofta ett av dessa tillfällen.

Att många minderåriga ser valborg som tillfället då alkohol ska drickas och kanske prövas första gången är inte bara beklämmande utan borde även vara en nagel i ögat på oss föräldrar. Polisens och socialtjänstens insatser kan aldrig ersätta det ansvar som vi föräldrar har för våra barn.

Föräldraskapet har tyvärr på senare år i många avseenden förändras. Ansvaret för uppfostran läggs ibland över på skola, fritidsgårdar och samhället i stort. Föräldraskapets roll i att älska, stödja och förmedla goda värderingar till barnen är unikt. Föräldrarna är och förblir det viktigaste i barnets liv och kan aldrig ersättas av det offentliga.

Att själva hålla sig nyktra och visa intresse för vad barnen tänker göra under valborgskvällen är ovärderliga förebyggande gärningar. Samtal med andra föräldrar och sätta upp likartade regler för vad som gäller kompisarna emellan är en annan lyckad strategi. Föräldrar måste också bli bättre på att synas på stan på kvällarna och visa att vi bryr oss om vad de gör.

Ytterst är det allas vårt ansvar att veta vad våra barn gör på valborg och hur deras kväll slutar.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Ystads Allehanda 2012-04-30 , Blekinge Läns Tidning 2012-04-30, Kristianstadsbladet 2012-04-28


Riksdagsbeslut: stor återhållsamhet med alkohol

februari 22, 2011

I en motion till riksdagen 25 oktober 2010 skrev jag:

”Det är inte ovanligt att riksdagsledamöter bjuds på vin, öl och till och med sprit i utövandet av sitt uppdrag – både i riksdagen och vid externa tillställningar. Dessvärre är möjligheten att dagligen bli serverad alkohol mycket stor under vissa perioder av riksmötet till följd av både egen representation och omfattningen av intresseorganisationers och lobbyisters uppvaktningar. Särskilt för den som ligger i riskzonen för alkoholmissbruk utgör denna praxis ett stort problem. Dessvärre känner alltför många av oss till riksdagskolleger som har alkoholproblem, eller kolleger som varit berusade under det att de utför sitt uppdrag som förtroendevalda.

Vi kan inte heller blunda för att det hos allmänheten finns en irritation över att politiker, på det som faktiskt är deras arbetstid, dricker alkohol på skattebetalarnas bekostnad. Alkoholkonsumtion är inte accepterad på någon svensk arbetsplats och bör naturligtvis inte vara det i Sveriges riksdag heller. Tvärtom borde arbetsplatsen vara en vit zon, i likhet med trafiken, graviditeten och barns uppväxtår.

Regeringen har i dag en alkohol- och drogpolicy som gäller både tjänstemän och politiker. I riksdagen saknas däremot en gemensam policy inom området. Det vore inte fel att riksdagen föregick med gott exempel och valde att riksdagens representation skulle vara helt fri från alkohol. För att underlätta införandet av en alkoholpolicy vore det rimligt att all representation under arbetstid är alkoholfri och att representation vid övriga tillfällen är spritfri. En restriktiv syn på alkohol i politiska sammanhang är en fråga om solidaritet.”

När Konstitutionsutskottet, där jag är en av ledamöterna, behandlade motionen blev den visserligen inte bifallen (i likhet med 95% av alla andra motioner) men den fick ett mycket positivt uttalande i det betänkande som sedan riksdagen ställde sig bakom:

”Utskottet vill på nytt framhålla vikten av en restriktiv alkoholkonsumtion vid representation inom riksdagen och av att det, i de fall alkohol serveras, alltid finns alkoholfria alternativ av god kvalitet. Utskottet vidhåller dock uppfattningen att det inte behövs något tillkännagivande.”

I mitt anförande i riksdagen 16 februari kunde jag konstatera att det nu kommer att finnas alkoholfritt vin som alternativ, och att såväl riksdag, regering som stat och kommun ska vara mycket restriktiv med alkohol i sin representation.

Om denna nyhet skriver tidningen Dagen 2011-02-21:

Det dröjer innan riksdagen blir en helt alkoholfri miljö. Men ett steg på vägen har tagits. Det har kristdemokraten Tuve Skånberg sett till.

Hans motion om en alkoholfri representation i riksdagen fick gott gensvar i konstitutionsutskottets betänkande i förra veckan. – Med tanke på att 95 procent av alla motioner i riksdagen avslås är jag nöjd, säger Skånberg till Dagen.

Skånberg, som kom in i riksdagen första gången 1991, gör sitt sextonde år som riksdagsledamot.

Konstitutionsutskottet, där han sitter, beslutade i sitt betänkande att i de fall där alkohol serveras ska det också finnas ”alkoholfria alternativ av god kvalité”, i klartext alkoholfritt vin.

– Vid representation och liknande tillfällen i riksdagen har det i flera år serverats juice, vatten och Ramlösa. Det är bra. Men det är en stor tröskel för många att välja det alternativet, menar Skånberg.

Läs hela artikeln i Dagen här.


KD drev igenom klok skattehöjning

augusti 18, 2010
Genom att visa på alkoholens kostnader för samhället har Kristdemokraterna gjort skillnad i alliansregeringens alkoholpolitik, skriver den tidigare riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD).

Moderaterna har inte gjort sig kända för att vilja höja skatten, allra minst skatten på alkohol. Ändå går Alliansen till val på en höjning av alkoholskatten med 1,1 miljarder kronor. Bland annat ska punktskatten på öl och vin öka med cirka 13 procent.

Hur har Kristdemokraterna lyckats förhandla fram detta inom regeringsarbetet?

Helt enkelt genom att vi kunnat peka på alkoholens kostnader för samhället och de skador som alkoholen medför.

Idag beräknas att 330 000 personer i Sverige har ett alkoholberoende och att 380 000 barn växer upp i så kallade riskbruksmiljöer.

Alkoholens samhällskostnader beräknas till 160 miljarder kronor. Årligen.

En femtedel av sjukvårdens kostnader går till alkoholrelaterade sjukdomar och skador. Alkoholskadorna har ökat kraftigt de senaste åren, och antalet missbrukare har ökat med 20 procent.

Enligt Nationalencyklopedin (2009) föds i Sverige varje år minst 100 barn med fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom.

Kristdemokraterna har pekat på att det är väl känt att höga alkoholskatter är ett av de absolut mest effektiva sätten att minska alkoholskadorna.

Med stöd av forskningen har vi visat på att sambandet mellan alkohol och våldsbrott är starkt. Insatser för att minska konsumtionen av alkohol och narkotika, samt insatser för att motverka missbruk, är en betydelsefull del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet.

Även alliansregeringens EU-politik har KD kunnat påverka.

Den svenska regeringen arbetar nu i EU-sammanhang för att det skall bli möjligt att sänka införselkvoterna, och den har deklarerat att Sverige skall arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU.

Detta är viktigt mot bakgrund av att Europa har den i särklass högsta alkoholkonsumtionen i världen – 11 liter per vuxen per år – vilket leder till att uppskattningsvis 23 miljoner européer är alkoholberoende och att
195 000 dödsfall årligen orsakas av alkohol.

Vid Sveriges EU-inträde fanns det en gräns på en liter sprit, fem liter vin och femton liter öl för privatpersoner vid utlandsresor. KD kämpar för att Sverige ensidigt skall återinföra dessa införselkvoter.

TUVE SKÅNBERG, riksdagsledamot (KD) 1991-2006, kandiderar i valet 2010

Artikeln var publicerad i Sydsvenskan 2010-09-13, Sundsvalls tidning 2010-09-09, Världen idag 2010-09-17


Reinfeldt: Tag krafttag mot alkohol och prostitution under Sveriges ordförandeskap!

december 11, 2009

Under Sveriges tid som EU:s ordförandeland har alliansregeringen drivit frågan att EU ska uttala sig för att Jerusalem ska bli palestiniernas huvudstad i en framtida palestinsk självständig stat. Detta strider mot Osloavtalet om fred i Mellanöstern, och omöjliggör Sverige som framtida medlare i konflikten.

Finns det då inget bättre för Reinfeldt att koncentrera sig på under ordförandetiden? Det finns två frågor som är viktigare än andra att Sverige driver under den korta tid vi har möjlighet att sätta EU:s agenda: införselkvoterna av alkohol och förbud mot sexköp i Europa.

Invånarna i EU-länderna konsumerar mest alkohol i världen. Den svenska regeringen har länge sagt sig arbeta i EU-sammanhang för att det ska bli möjligt att sänka införselkvoterna och deklarerat att Sverige ska arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Det är viktigt mot bakgrund av att vi i Europa har den i särklass högsta alkoholkonsumtionen i världen med våra 11 L per vuxen/år, vilket leder till att uppskattningsvis 23 miljoner européer är alkoholberoende och att 195 000 dödsfall årligen orsakas av alkohol.

Vid Sveriges EU-inträde fanns det en gräns på 1 L sprit, 5 L vin och 15 L öl för privatpersoner vid utlandsresor. Sverige bör ensidigt återinföra dessa införselkvoter istället för dagens 230 liter alkoholhaltiga drycker.

I hela världen köps, säljs, transporteras och hålls fyra miljoner människor tillfånga varje år. I Europa faller över 500 000 personer offer varje år för denna människohandel. 120 000 kvinnor och barn förs varje år in i EU från andra delar av världen för sexuellt utnyttjande. Till Sverige transporteras årligen mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver ett okänt antal barn.  I jämförelse med andra former av organiserad brottslighet växer sexslavhandeln snabbast. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln och sexturismen.

Svenskar tänker sig kanske prostitution som isolerad till red light districts i Amsterdam. I själva verket accepteras prostitution i stort sett i alla länder i EU utom i Sverige, även om koppleri ofta är förbjudet. I länder som Danmark, Tyskland, Holland och Belgien ses prostitution som vilket beskattat yrke som helst, med sjukförsäkring och a-kassa när man inte kan utföra sina sexuella tjänster och med pension efter fullbordat yrkesliv. I Holland och Tyskland utfärdar myndigheterna licenser till bordellägarna, och även i Österrike är bordeller tillåtna. I till exempel Tyskland blev prostitution laglig år 2002 . Legalisering av prostitution ökar acceptansen och därmed efterfrågan på prostituerade, vilket skapar en lukrativ marknad för sexslavhandlare och ett enormt lidande för alla som faller offer för människohandeln.

Det är dock inte alla länder i EU som har en allt mer liberal syn på sexhandel; i Finland, ja, även i Frankrike, har ett förbud efter svensk modell diskuterats. Under Sveriges ordförandeskap måste vi öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel. Inte förhindra fredsprocessen i Mellanöstern.

Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2009-12-11


Krafttag mot alkohol och prostitution under Sveriges EU-ordförandeskap!

juli 9, 2009

Från den 1 juli är Sverige EU:s ordförandeland. Från Claphaminstitutet kräver vi att Sverige driver frågan att sänka införselkvoterna för alkohol.

18 november 2008 beslutade Europaparlamentet att sänka införselkvoterna för alkohol till hälften. Någon praktisk betydelse har inte beslutet – införselkvoterna är en skattefråga och där har inte parlamentet något medbestämmande i EU-systemet. Den svenska regeringen har länge sagt sig arbeta i EU-sammanhang för att det ska bli möjligt att sänka införselkvoterna.

ungdomar drickerRegeringen har också deklarerat att Sverige ska arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Det är viktigt mot bakgrund av att vi i Europa har den i särklass högsta alkoholkonsumtionen i världen med våra 11 L per vuxen/år, vilket leder till att uppskattningsvis 23 miljoner européer är alkoholberoende och att 195 000 dödsfall årligen orsakas av alkohol.

Vid Sveriges EU-inträde fanns det en gräns på 1 L sprit, 5 L vin och 15 L öl för privatpersoner vid utlandsresor. Vi kräver att Sverige ensidigt återinför dessa införselkvoter istället för dagens 230 liter alkoholhaltiga drycker.

I Europa faller över 500 000 personer offer varje år för sexhandel. 120 000 kvinnor och barn förs varje år in i EU från andra delar av världen för sexuellt utnyttjande. Till Sverige transporteras årligen mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver ett okänt antal barn.  I jämförelse med andra former av organiserad brottslighet växer sexslavhandeln snabbast. Detta mönster måste brytas. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln och sexturismen.

Svenskar tänker sig kanske prostitution som isolerad till red light districts i Amsterdam. I själva verket accepteras prostitution i stort sett i alla länder i EU utom i Sverige, även om koppleri ofta är förbjudet. I länder som Danmark, Tyskland, Holland och Belgien ses prostitution som vilket yrke som helst, med sjukförsäkring och a-kassa när man inte kan utföra sina sexuella tjänster och med pension efter fullbordat yrkesliv. I Holland, Österrike och Tyskland är bordeller tillåtna. I till exempel Tyskland blev prostitution laglig år 2002 . Legalisering av prostitution ökar acceptansen och därmed efterfrågan på prostituerade, vilket skapar en lukrativ marknad för sexslavhandlare och ett enormt lidande för alla som faller offer för människohandeln.

Man måste också fråga dem som anser att prostitution är som vilket arbete som helst: skulle du vilja att din arbetslösa dotter anvisades ett jobb på en legal bordell inte långt ifrån ert hem, med risk att förlora A-kassan om hon nekar att ställa upp på att sälja sin kropp? Om inte, varför då?

Det är dock inte alla länder i EU som har en allt mer liberal syn på sexhandel; i Finland, ja, även i Frankrike, har ett förbud efter svensk modell diskuterats. Under Sveriges ordförandeskap måste vi öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel.

Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet

Stefan Swärd, ordförande för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Hemmets Vän 2009-07-09


Radiointervju i Nyhetsmagasinet Arena P4

maj 29, 2009

Under fredagen var jag i Örkelljunga i nordvästra Skåne och gjorde studiebesök på systembolaget och på socialkontoret. Kristdemokraterna går till val i EU-valet på en mer restriktiv alkoholpolitik, och jag ville möta verkligheten i en mindre skånsk kommun för att matcha vårt valbudskap mot verkligheten av smuggelsprit och langning, och förebyggande arbete.

Skylt ÖrkelljungaPå systembolaget gjorde Radio Kristianstad en intervju med mig som sänts som nyhetsinslag och som en del av Nyhetsmagasinet Arena. Du kan lyssna till vad jag vill göra i EUparlamentet i alkoholfrågor, frågor om trafficking och sexhandel och hur den kristna etiken och människosynen kan vägleda politiska beslut här.


Alkohol är inte vilken vara som helst

maj 26, 2009

Rätten att föra varor och tjänster över gränserna är en av EU:s grundpelare. Men alkohol är inte vilken vara som helst eftersom dess skador är så stora. Bara i Sverige växer nästan 400 000 barn upp i miljöer där det dricks för mycket alkohol. En femtedel av vårdbudgeten går till alkoholrelaterade sjukdomar. Europa har den högsta alkoholkonsumtionen per invånare i världen. I Sverige visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att den totala konsumtionen av alkohol per person som är 15 år och äldre år 2007 var 9,8 liter ren alkohol.  Jämfört med senare delen av 1990-talet dricker vi ungefär 2,5 liter mer nu än då. Ökningen beror på många saker men en stor del av förklaringen går att härleda till de ökade införselkvoterna som infördes 2004. De nya reglerna innebär att en privatperson i princip kan ta med sig obegränsat med alkohol till Sverige. Detta har lett inte bara till ökad tillgång på alkohol för den som importerar utan också till ökad tillgång för barn och ungdomar som på så sätt kan få tag på alkohol vid vilken tid som helst. Kristdemokraterna anser därför att alkoholpolitiken måste få större utrymme i det europapolitiska samarbetet.

ungdomar drickerAllt är inte nattsvart. Inom EU håller en attitydförändring på att ske. Vi kan se att flera länder i Sydeuropa skärpt lagarna kring rattfylleri och åldersgränser för inköp av alkohol. I Frankrike skrivs varningstexter till gravida och i en del östeuropeiska länder har skatten på alkohol höjts. Dessa tecken på att fler och fler inser att alkohol inte är vilken vara som helst gör att Sverige med ännu större kraft kan driva frågan om en restriktiv alkoholpolitik i EU. De överlägset mest effektiva sätten att begränsa skadorna som kommer av alkoholen är genom pris och tillgänglighet. Kristdemokraterna anser därför att den mängd alkohol som får föras över gränserna är orimlig och måste sänkas till den nivå vi hade innan vi gick med i EU. Olovlig handel med importerad alkohol är ett stort problem. Den vidareförsäljning som sker till barn och ungdomar måste motverkas och lyckade försök har genomförts av polisen. Arbetet med att ta fast langare måste ha hög prioritet. Jag tycker det är rimligt att man själv ska kunna bära den alkohol som man tar med över gränsen, alltså i ett par plastkassar snarare än i en lätt lastbil. Jag och Kristdemokraterna lovar att göra vad vi kan för att begränsa alkoholens skador i Europa.

Tuve Skånberg, kandidat till Europaparlamentet, riksdagsman 1991-2006

Artikeln var publicerad i Norra Skåne 2009-05-25


Valupptakten i Kristianstad

maj 15, 2009

Valupptakten i Kristianstad uppmärksammades av hundratals lördagslediga Kristianstadsbor och av Kristianstadsbladet.


Stoppa spritfloden till Sverige!

april 15, 2009

Den tillåtna mängden alkohol som får föras in i Sverige måste reduceras kraftigt, skriver den Kristdemokratiske kandidaten till EU-valet och före detta riksdagsledamoten (1991-2006) TUVE SKÅNBERG.

Media ger allt fler rapporter om fall av försäljning av smuggelsprit. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare till låga priser i garage och ur bagageluckor till barn och ungdomar. Polisens möjligheter att gripa in är begränsade. Nu behövs kraftiga förändringar av kvoterna för hur mycket alkohol man får föra in i Sverige som privatperson.

Varje dag för enskilda människor in stora mängder alkohol i Sverige via Helsingborg och Malmö. Bara i Helsingborg rör det sig dagligen om transporter med tusentals starköl i bagage och släp. Alldeles för sällan går det att stärka att det rör sig om smuggling, även om det sannolikt ofta är fallet.

spritfloden

I dag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land, så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt. Vad värre är, det är utformat så att det är lätt att ta in så stora mängder alkohol att vidareförsäljning blir en mycket lönsam affär.

Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”.

Det är självklart att de enorma mängder alkohol som säljs svart innebär bortfall i skatteintäkter och en generellt högre alkoholkonsumtion. Än värre är förstås de skador som svenska ungdomar super sig till.

Att smuggelspriten verkligen drabbar ungdomar hårt vet vi eftersom statistiken visar att unga i Skåne – som ligger närmast Danmark och Tyskland – dricker klart mer än unga i övriga landet. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser för dem som individer och samhället i stort. I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings senaste rapport om ungdomars drogvanor konstateras bland annat att som en följd av alkoholkonsumtion har nästan en fjärdedel av sjuttonåringarna i Skåne hamnat i bråk eller slagsmål. Lika många har varit med om olyckor eller fysisk skada och något fler haft oskyddat sex.

På Systemet får man visa legitimation för att styrka sin ålder. De som bedriver olaglig alkoholförsäljning bryr sig inte om vilken ålder köparna har. Bland femtonåringar i Skåne har nästan en tredjedel druckit smuggelsprit, bland sjuttonåringarna är det hälften. Dessa siffror är alarmerande och förtjänar att tas på största allvar. Och de sprider sig över resten av landet.

Kristdemokraterna anser att de införselkvoter av alkohol som Sverige förhandlade sig till när vi gick med i EU räcker mer än väl för en ansvarig privatkonsumtion. Skulle jag få förtroendet att bli invald i Europaparlamentet i valet 7 juni kommer jag att verka för att Sverige ska kunna återgå till dessa nivåer. Alkohol är inte vilken vara som helst. Om vi inte gör något åt dagens införselkvoter är det i första hand ungdomarna som drabbas.

Artikeln var publicerad i Östgöta Correspondenten 2009-04-15


Stoppa spritfloden

april 3, 2009

Media ger fler och fler rapporter om fall av försäljning av smuggelsprit, fler och fler fall upptäcks. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare i garage och ur bagageluckor till barn och ungdomar till låga priser.  Polisens möjligheter att gripa in är begränsade. Nu behövs kraftiga förändringar av kvoterna för hur mycket alkohol man får föra in i Sverige som privatperson.

 

Varje dag för enskilda människor in stora mängder alkohol i Sverige via Helsingborg och Malmö. Bara i Helsingborgs hamn rör det sig varje dag om transporter med tusentals starköl i bagage och släp. Alldeles för sällan går det att stärka att det rör sig om smuggling även om det sannolikt ofta är fallet.

Idag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt. Vad värre är, det är så utformat att det är lätt att ta in så stora mängder alkohol att vidareförsäljning blir en mycket lönsam affär.

inforselkvoter 

Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”. Det finns inget regelverk där det fastslås hur mycket som är tillåtet för en enskild person att ta med sig vid ett enskilt tillfälle. En så otydlig regel är naturligtvis dömd att missbrukas. Utan en förändring blir smugglingen svår att stoppa.

 

Det är självklart att de enorma mängder alkohol som säljs svart innebär bortfall i skatteintäkter och en generellt högre alkoholkonsumtion. Än värre är förstås de skador som svenska ungdomar super sig till.

 

Att verkligen smuggelspriten drabbar ungdomar hårt vet vi genom att statistiken visar att unga i Skåne – som ligger närmast Danmark och Tyskland – dricker klart mer än unga i övriga landet. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser för dem som individer och samhället i stort. I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings senaste rapport om ungdomars drogvanor konstateras bland annat att som en följd av alkoholkonsumtion har nästan en fjärdedel av sjuttonåringarna i Skåne hamnat i bråk eller slagsmål. Lika många har varit med om olyckor eller fysisk skada och något fler haft oskyddat sex.

 

På systemet får man visa legitimation för att styrka sin ålder. De som bedriver olaglig alkoholförsäljning bryr sig inte om vilken ålder köparna har. Bland femtonåringar i Skåne har nästan en tredjedel druckit smuggelsprit, bland sjuttonåringarna är det hälften. Dessa siffror är alarmerande och förtjänar att tas på största allvar. Och de sprider sig över resten av landet.

 

Kristdemokraterna anser att de införselkvoter av alkohol som Sverige förhandlade sig till när vi gick med i EU räcker mer än väl för en ansvarig privatkonsumtion. Skulle jag få förtroendet att bli invald i Europaparlamentet i valet 7 juni kommer jag att verka för att Sverige skall kunna återgå till dessa nivåer. Alkohol är inte vilken vara som helst. Om vi inte gör något åt dagens införselkvoter så är det i första hand ungdomarna som drabbas – det är en fråga om solidaritet med nästa generation.

 

Tuve Skånberg, riksdagsledamot 1991-2006,

kristdemokratisk kandidat i valet till Europaparlamentet 7 juni

 

Artikeln var publicerad i Blekinge Läns Tidning 2009-04-03, Hemmets Vän 2009-04-08, Kristianstadsbladet 2009-04-11, Västerviks tidning 2009-04-14, Smålandstidningen 2009-04-15, Vestmanlands Läns Tidning 2009-04-17


%d bloggare gillar detta: