Tidningskommentarer om Tuve Skånbergs listplacering

november 1, 2013

Tidningen Dagen kommenterar min föreslagna placering på riksdagslistan för norra och östra Skånes valkrets:

Tuve Skånberg, en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker, måste göra en enorm personvalskampanj om han vill vara kvar i riksdagen efter valet. I Region Skånes lista av riksdagskandidater hamnar Skånberg långt ner. Även om det inte officiellt finns några falanger inom Kristdemokraterna brukar bedömare säga att Tuve Skånberg tillhör den konservativt religiösa gruppen inom partiet. Några av de utpekat konservativa kommer efter valet 2014 att lämna riksdagen. Annelie Enochson gör det helt frivilligt. Tuve Skånberg ser ut att få göra det högst motvilligt.

När de olika partierna fördelar sina riksdagsplatser så hämtas riksdagsledamöterna från olika delar av landet. Tuve Skånberg kan tacka väljare i region Skåne för sin riksdagsplats, där han tidigare gjort lyckade personvalskampanjer.

Men i valet 2014 ser det ut att ta stopp för Tuve Skånberg, som suttit i riksdagen i 19 år. När nomineringskommitténs riksdagslista presenterades så återfanns han först på åttonde plats, men bara i en av flera valkretsar. Han omnämns inte heller som en av de sju toppkandidater som partiet vill satsa på i Skåneregionen.

Om Tuve Skånberg vill sitta kvar i riksdagen måste han alltså göra en otroligt bra personvalskampanj, förutsatt att KD håller sig kvar i riksdagen och att partiet får lika starkt stöd i Skåne som vid förra valet.

Att första namnet på Skånelistan är partiledaren Göran Hägglund gör så klart inte saken lättare för den som vill hamna i topp med hjälp av en personvalskampanj. … Läs övriga artikel här

Tidningen Världen idag kommenterar så här:

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg vann Kristdemokraternas provval i Skåne, men föreslås nu till åttonde plats på valsedeln till nästa års riksdagsval.

Tuve Skånbeg har suttit i riksdagen i 19 år och är populär inom partiet. Han vann provvalet inför valet 2010, och upprepade segern i årets provval, men nomineringskommittén väljer ändå att placera honom först på åttonde plats i norra och östra Skånes valkrets, en plats som gör chansen till en ny riksdagsperiod mycket liten. Den slutliga placeringen avgörs av nomineringsstämman 23 november. Tuve Skånberg skriver i en kommentar att han kan förstå att kommittén är ute efter förnyelse.
”Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt”, skriver han. Samtidigt gör han ingen hemlighet av att han gärna vill få en mandatperiod till.
”Jag är taggad och sugen och vill gärna bli omvald”, skriver Tuve Skånberg som också tror att han kan bidra med ”värdefulla röster” till partiet genom att kandidera.
Om åttondeplatsen fastslås vid stämman får han sätta sitt hopp till att personkryssen räcker till att föra honom högre upp, för att han ska ha någon möjlighet att behålla riksdagsplatsen.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalsedel i valkretsen toppas av partiledaren Göran Hägglund, följt av Michael Anefur och Sofia Damm.   ….. Läs övriga artikeln här

Läs övriga artikeln här

Nyhetstidningen Inblick / Kanal 10 kommenterar så här:

Provvalsvinnare och personvalssegrare har de senaste valrörelserna suttit trångt inom Kristdemokraterna. Inför nästa år val tycks historien upprepa sig. Både Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg har nu petats ned eller bort från valsedlarna, trots framgångar i provvalen. 

– Det är en dålig signal, ett dåligt strategiskt beslut, summerar Bengt Germundsson, ledamot i partistyrelsen, petningen av Lennart Sacrédeus från partiets EU-lista.
Trots att han kom på sjätte plats i partiets interna provval, blev Lennart Sacrédeus inte en av partiets 44 officiella kandidater inför nästa års EU-val.
Bengt Germundsson är också tveksam till om det kommer att gynna partiet att lyfta bort Tuve Skånberg som toppnamn på valsedlarna.
Han hänvisar till att nomineringskommittén i Skåne-distrikten sagt sig vilja ha förnyelse, men påpekar att man då kanske skulle satsa på någon annan än Michael Anefur, 56, som försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet.
– Det här tror jag är ett strategiskt felaktigt beslut som inte kommer att gynna partiet, förklarar valvinnaren Bengt Germundsson, som fick 45 procent av väljarstödet i det senaste kommunalvalet.
Han petades själv av Göran Hägglund från partiets verkställande utskott efter att ha efterlyst en tydligare partiledning och uttalat stöd för Mats Odell i samband med partiledarstriden förra året.

”Vill ha förnyelse”

Tuve Skånberg vann provvalet för andra gången i rad. Inför förra valrörelsen vann han det interna provvalet i sitt valdistrikt, men petades ändå ned från förstaplatsen inför riksdagsvalet.
Samma sak hände för övrigt provvalsvinnarna Annelie Enochson och Roland Utbult i deras valdistrikt i Västsverige.
Men när personkryssen var räknade, visade det sig att alla dessa tre hade röstats in i riksdagen av partiets väljare – på bekostnad av de personer som stod som förstanamn – i Skånbergs fall Michael Anefur.
Nomineringskommitténs ordförande Otto von Arnold, som tillsatts av distriktsstyrelsen med Michael Anefur som distriktsordförande, menar att team-känsla och förnyelse är två saker som har prioriterats inför årets val.
– Det är viktigt att hitta ett team som fungerar bra tillsammans.
Och då ingår inte Tuve Skånberg i det teamet?
– Det är en korrekt bedömning.

Hur mycket förnyelse är det att satsa på en kandidat som är 56 år och som har försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet?
– Förnyelse är bara ett kriterium. Det andra är att kandidaterna jobbar bra som ett team.

 ”Erfarenhet och kompetens”

Tuve Skånberg säger att han trots allt står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.
Han konstaterar också att nomineringsstämman kan ändra förslaget i enskildheter, och att det ytterst är väljarna på valdagen 14 september nästa år som avgör.
– Valberedningen har gjort bedömningen att jag inte ingår i det team man vill satsa på inför nästa års val. Jag kan bara peka på 19 års arbete för partiets bästa, betonar Tuve Skånberg.
– Jag kan ha förståelse för att man vill satsa på någon annan än den som suttit i riksdagen länge, men i andra vågskålen ska man lägga den erfarenhet och kompetens som jag samlat på mig under dessa år.
Nomineringskommittén placerade Tuve Skånberg på åttonde plats på valsedeln. Förutom provvalsvinsten i år har han upprepade personkryssframgångar i de senaste valen.
I riksdagsvalet 2010 fick han exempelvis 12,68 procent i sin valkrets (1 194 kryss), år 2002 fick han 7,43 procent (1 387 kryss) och i valet 1998 blev det 8,1 procent (1 831 kryss).
År 2006 ställde Tuve Skånberg inte upp i riksdagsvalet.  … Läs övriga artikeln här

 

Annons

Skånes nomineringskommittés förslag till riksdagsvalsedel 2014 – Tuve Skånberg på plats 8

oktober 30, 2013

Idag presenterar nomineringskommittén för Skåne, med ordförande Otto von Arnold, sitt förslag till valsedlar i riksdagsval och regionval i Skåne 14 september 2014.

För norra och östra Skånes valkrets (gamla Kristianstads län) föreslås listans första 10 namn se ut så här:

1. Göran Hägglund, Jönköping

2. Michael Anefur, Kristianstad

3. Sofia Damm, Blentarp

4. Mattias Svensson,  Kristianstad

5. Anna-Karin Davidsson, Bjärred

6. Lars Thunberg, Helsingborg

7. Birgitta Södertun, Ramlösa

8. Tuve Skånberg, Skillinge

9. Per Einarsson, Skepparslöv

10. Jan Svensson, Kristianstad

Listan kommer att beslutas och fastställas vid nomineringsstämman lördagen 23 november i Hörby.

Med anledning av nomineringskommitténs förslag att föreslå mig först på 8:e plats har jag fått frågor, som jag besvarar här:

valsedel

Du är föreslagen först på plats 8, kommer du att kandidera till riksdagen trots det?

Ja, jag står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.

Skälen till det är dels att jag är taggad och sugen och gärna vill bli omvald för en ny mandatperiod, att jag vill att partiet ska få så många röster som möjligt, inte minst i detta viktiga val, och att jag kan bidra med några värdefulla röster genom att jag kandiderar. Och dessutom har riksdagen skärpt reglerna för riksdagsledamöter som inte blir omvalda, så att de aktivt måste söka arbete. Det vill jag göra genom att stå till förfogande här.

Du vann provvalet i Skåne till riksdagslistan. Är detta ett misstroende från nomineringskommittén?

Det är riktigt att jag vann provvalet till detta val, liksom förra provvalet till riksdagsvalet 2010. Nomineringskommittén har förklarat att man vill åstadkomma förnyelse genom detta förslag. Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt där. I andra vågskålen ska läggas att jag har en värdefull erfarenhet och kompetens efter dessa år, att jag är ledamot av det tunga Konstitutionsutskottet och är partiets talesperson i de frågor som utskottet ansvarar för. Dessutom kan mitt namn dra röster som partiet behöver. Nomineringskommittén har gjort bedömningen att jag ska föreslås stå på plats 8.

Innebär inte det faktum att listan ska toppas av Göran Hägglund att han blir invald för norra och östra Skånes valkrets?

Han kandiderar även där han bor, och det troligaste är att han blir invald där, även om det inte är säkert. Skulle någon eller flera av kandidaterna på denna lista få mer än 5 procents personkryss så ändras listans utseende, så att den som har flest personkryss av dessa blir invald. Den tidigare spärren på 8 % har ändrats till 5 % för att personkryss ska ändra ordningen för en lista.

Kan du bli personkryssad till riksdagen trots att du är föreslagen på plats 8?

Ja, möjligheten finns, även om det är en stor uppförsbacke. Nomineringskommittén har ansett att de första 7 namnen är toppkandidater, och därmed får de en annan och större mediaexponering och kommer att finnas i debatter, intervjuer osv. Plats 8 kan komma att anses vara ‘icke-valbar plats’, och därmed ointressant.

Men teoretiskt sett är det inte omöjligt. I Riksdagsvalet 2010 fick jag 12,68 % av personkryssen i denna valkrets (1194 kryss), i EU-valet 2009 fick jag 10,4 % (469 kryss), i Riksdagsvalet 2002  fick jag  7,43 % (1387 kryss)  och i Riksdagsvalet 1998 blev det 8,1 % (1831 kryss). För att komma över spärren 5 %, så att man med personkryss ändrar listans rangordning, behövs mellan 500 och 1100 kryss, beroende på hur bra valresultatet totalt blir i denna valkrets.

Känner du dig besviken eller missräknad över att du kom så lågt som plats 8 i nomineringskommitténs förslag?

Nej, det gör jag inte. Jag har trots allt suttit i riksdagen sedan 1991 i totalt 19 år, och med framgång varit med och kämpat för partiet i valen 1991, 1994, 1998, 2002, 2009 och 2010. Sedan valet 2010 har jag haft min bästa mandatperiod någonsin med svåra och spännande arbetsuppgifter i Konstitutionsutskottet, och i 5 olika utredningar har jag representerat partiet, Jag har haft större mediagenomslag än någonsin tidigare, med i snitt någon artikel i veckan publicerad. Det har varit en mycket bra period, med framgångar för alliansregeringen.

Så jag är mycket nöjd och tacksam över den tid jag har fått representera partiet i riksdagen, inte minst under den senaste mandatperioden. Och visst kan jag förstå att nomineringskommittén vill ‘förnya laget’. Och plats 8 är inte att förakta eller kalla ”icke-valbar plats”. Alf Svensson stod på plats 9 på valsedeln i EU-valet 2009, och blev ändå invald.

Dessutom, om nomineringsstämman 23 november så önskar så kan förslaget ändras i enskildheter, och ytterst är det väljarna på valdagen 14 september som avgör.


Intervju i Radio Kristianstad 10 december 2012

december 10, 2012

Tuve S RiksdagenUnder en halvtimme i Radio Kristianstad blev jag intervjuad om min syn på makt och min möjlighet att påverka, om personval, om familj, barn och ungdomars uppväxtvillkor, om det okränkbara människovärdet och om hur aborter kan bli färre, om kristdemokraternas opinionsläge, hur vi ska vinna valet 2014. Och till sist fick jag frågor om vilken önskan jag hade om jag fick önska bara en sak, vad som är mitt stoltaste ögonblick, vad jag gör om 10 år – och vad jag vill ska vara min sista måltid …

Du lyssnar på intervjun här.


Kristdemokraterna inför partiledarbyte

januari 29, 2012

Behövs verkligen Kristdemokraterna? Jag blev invald i riksdagen för Kristdemokraterna 1991, och sedan dess har min övertygelse vuxit att partiet är en omistlig röst i svensk politik. Inget annat parti tar så konsekvent ställning för de små och naturliga gemenskaperna som familjen, för våra barns och ungas uppväxtvillkor, för en bärande kristen etik i samhällsbygget, för ett socialt ansvarskännande, för våra äldres goda villkor, för ett förvaltarskap inte bara om rikets finanser utan också om de naturresurser och den miljö vi fått att förvalta, liksom för ett gott företagsklimat som kan generera välfärd. Om olyckan är framme i valet 2014 och KD skulle hamna utanför riksdagen, skulle Sverige sakna de värden och värderingar som Kristdemokraterna bygger sin politik på.

Men vi kan också se tecknen att en valseger i EU-val och riksdagsval 2014 inte alls är självklar. De senaste valresultaten talar sitt tydliga språk. KD har i de fem senaste valen, till riksdag och EU, backat med mellan 15 och 27 procent vid varje val. Partiets nuvarande siffror i opinionsundersökningarna visar att endast en av fyra väljare från valet 1998 är kvar.

Göran Hägglund har många förtjänster. Han är en kunnig och påläst politiker, trevlig, vänlig, rolig och uppskattad i undersökningar långt utanför partiets väljare. Men efter hans snart 8 år som partiledare kan konstateras att med trenden under hans ledning riskerar partiet att åka ur riksdagen 2014. Tydligen är hans ledarskap för svagt och hans visioner för otydliga. KD behöver någon som kan entusiasmera, leda partiet och sina närmaste medarbetare, och övertyga väljarna på ett annat sätt än vad som har skett de fem senaste valen.

Partiet saknar inte goda alternativa namn till posten som ny partiledare. Mats Odell, Acko Ankarberg Johansson, Bengt Germundsson, Stefan Attefall, Maria Larsson och Ebba Busch har alla med goda skäl sina förespråkare. Höstens och vinterns debatt om partiledarfrågan inom KD, och nomineringarna till valberedningen, har visat att Mats Odell har störst stöd bland dessa. Han ensam har nominerats som ett alternativ till Göran Hägglund av flera av partiets distrikt och av partiets ungdomsförbund, studentförbund, och seniorförbundets ledning. Han framstår som den som bäst kan samla och ena partiet, med sitt inkluderande ledarskap.

Till Mats Odells förtjänst kan nämnas att han är erfaren, kunnig och rotad i den folkrörelse som partiet är. Med sin bakgrund av studier i ekonomi vid Stockholms universitet har han i många år varit partiets ekonomiske talesman, och har varit kommunikationsminister 1991-94 och kommun- och finansmarkandsminister 2006-2010. Han har varit riksdagsledamot sedan 1991, medlem av KD:s partistyrelse sedan 1988, och han ledde ungdomsförbundet 1973-81. Idag är han gruppledare för KD:s riksdagsgrupp och ordförande i riksdagens näringsutskott.

Över partigränserna ses han som en duktig och slagfärdig debattör, skicklig förhandlare och duktig ledare, inte minst med erfarenhet som familjeföretagare inom vård- och omsorg.

Varje partiledarbyte är vanskligt; somliga växer med uppdraget, andra krossas under pressen, någon bleknar bort. Med Mats Odell som partiledare skulle KD få den mest beprövade, aktade och erfarne politikern i partiets led, en god arvtagare till Alf Svenssons gärning.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Hemmets vän 2012-01-26,  Blekinge Läns Tidning 2012-01-27, Kristianstadsbladet 2012-01-27,  Piteå tidningen 2012-01-28, Nerikes Allehanda 2012-01-28


Intervju i Ekot om partiledarbyte

oktober 1, 2011

Vi som undertecknar artikeln i SvD vill ha en ny partiledare. Vi tror inte att den sittande partiledaren Göran Hägglund kommer att klara valet 2014 och kunna föra kristdemokraterna till seger.

Hans ledarskap är för svagt och hans visioner är för otydliga. Vi behöver någon som kan entusiasmera, leda oss och övertyga väljarna på ett annat sätt än vad som har skett de fem senaste valen.

Det finns flera alternativ till ny partiledare, som Mats Odell, Acko Ankarberg och Bengt Germundsson. Det har nämnts flera namn på dugliga personer som Stefan Attefall och Maria Larsson. Det viktiga är att få igång en process där flera personer får tävla, får komma ut på banan, berätta att de kandiderar och få resa kring i landet bland lokalavdelningar, möta media och allmänhet och berätta vilka politiska visioner de har. Sen kommer vi att ha ett val i januari där den bäst lämpade partiledaren väljs.

Vi för inte fram ett alternativt namn till partiledare, vi för fram en process. Vi har tagit stora intryck av centerns och miljöpartiets väldigt genomskinliga process och tycker att den är att föredra framför socialdemokraternas helt slutna.

Om vi inte byter partiledare nu så sitter Göran Hägglund i två år till och då är det alldeles för nära valet 2014 för att byta. En partiledare kan inte bara ha ett år på sig att vinna allmänhetens kännedom och förtroende, det är nu det måste ske. I januari har vi en chans att byta partiledare och företrädare, vi måste ta den.

Intervjun ägde rum i Ekot 2011-10-01


Personkryss ger riksdagsplats

september 22, 2010

Nu på onsdagseftermiddagen kl 14 står det nu helt klart att väljarna i norra och östra Skånes valkrets har personkryssat in mig i riksdagen 2010 – 2014. Jag fick nära 1200 kryss eller nära 13 procent av rösterna.

Jag känner mig ödjmukt mycket tacksam och glad för förtroendet. Tack till alla som röstat på Kristdemokraterna, tack till partivänner,  tack till alla de som kryssat mig, stött, uppmuntrat och hjälpt till på olika sätt!

Ett särskilt tack sänder jag till Gunnel Larsson i Viken som på eget initiativ startat en ”fanclub” på Facebook som fått 123 medlemmar att samlas kring ”Tuve Skånberg ska åter till riksdagen!” Gunnel är helförlamad från axlarna och nedåt, och har med den kraft som står till buds kunnat sköta denna fanclub på ett fantastiskt sätt. Tack Gunnel, och tack vänner i fanclubben! 

Gunnel Larsson, Viken


Hur fungerar personval?

september 16, 2010

Många har sagt att de vill stödja mig i riksdagsvalet 19 september genom att personkryssa mig, och undrar hur det går till, och vad det innebär.

Möjligheten att personkryssa en kandidat i ett val har funnits i Sverige sedan 1998. Det blir allt vanligare för varje val att personkryssa. I det senaste valet, EU-valet i juni 2009, personkryssade 59 % av väljarna. Allra vanligast är personkryssandet bland Kristdemokraternas väljare:  75,6% av KD:s väljare valde att personkryssa i EU valet 2009.

Hur går det till att personkryssa?

Om man vill personkryssa en kandidat sätter man ett kryss framför hans eller hennes namn på valsedeln. Man ska inte stryka andra namn.

Är det lönt att personkryssa?

Ja, det lönar sig att personkryssa, i riksdagsvalet 2006 personkryssades till exempel både Annelie Enochson (KD) och Lennart Sacrédeus (KD) in i riksdagen. I EU-valet 2009 personkryssades Alf Svensson (KD) och Anna Maria Corazza Bildt (M) in i EU-parlamentet.

Hur många röster behövs för att bli personkryssad?

För att bli personkryssad i riksdagsvalet måste en kandidat ha kryssats av mer än 8 procent av det partiets väljare i den valkretsen, och ha flest kryss bland de kandidater som kommit över 8 procentsgränsen. I riksdagsvalet är alltså gränsen 8 procent, i övriga val till EU, landsting/region och kommun är spärren 5 procent. Man kan bara personkryssa på en kandidat i den valkrets där man är skriven.

Låt oss ta ett exempel:

Hur många personkryss behöver Tuve Skånberg för att bli inkryssad i riksdagen?

Först och främst måste förstås Kristdemokraterna komma över 4 procent i hela landet, och dessutom behöver KD få ett mandat från Skåne läns norra och östra valkrets (alltså vad som tidigare var Kristianstads län). Det sker vid ungefär 4,1 procent.

Jag står på andra plats på Kristdemokraternas valsedel för Skåne läns norra och östra valkrets. För att jag ska passera första namnet på listan, Michael Anefur, krävs att minst 8 procent av Kristdemokraternas väljare i den valkretsen kryssar framför mitt namn. Hur många kryss det är, beror förstås på hur många som röstar på Kristdemokraterna i denna valkrets.  I riksdagsvalet 2006 fick KD 6,7 procent i Skåne läns norra och östra valkrets, vilket var 11 993 röster. För att komma över 8 procent personkryss behövdes då alltså 960 personkryss. Den ende som klarade det då var Alf Svensson som fick 2142 röster (17,8 %), därnäst fick Anna-Karin Nilsson 329 kryss (2,74%) och Michael Anefur 156 kryss (1,3%). (Jag kandiderade inte i detta val).

Har Tuve Skånberg tidigare kommit över 8 procent personkryss?

Ja, jag har kommit över 8 procentsspärren i ett par tidigare val i Skåne läns norra och östra valkrets, och varit nära en gång. I EU-valet 2009 hade jag 10,4 procent personkryss (469 kryss) i denna valkrets, i riksdagsvalet 2002 7,43 procent (1387 kryss), och  i riksdagsvalet 1998 8,1 procent (1831 kryss). Jag vann också KD:s provval i Skåne inför valet 2010.

Om Kristdemokraterna får liknande valresultat som förra riksdagsvalet 2006 i Skåne läns norra och östra valkrets ( 6,7 procent ) , skulle jag alltså behöva omkring 1000 personkryss för att komma över 8 procentsspärren och bli invald i riksdagen.

Till och med på ledarsidan i liberala Kristianstadsbladet skriver man 6 september att ”Tuve Skånberg (KD), Skillinge, väntas kryssa sig in om KD får ett mandat. Han vann provvalet klart…”. 

Men det är ditt kryss som gör det möjligt.


Personvalsdueller Skånberg VS Anefur

september 16, 2010

I tidningen Dagen relateras idag fyra ”personvals-dueller” bland kristdemokratiska riksdagskadidater , bland annat mellan mig och Michael Anefur.


%d bloggare gillar detta: