Sjukförsäkringen måste gå att lita på

april 7, 2011

Många har blivit hjälpta ur långtidssjukskrivning och utanförskap genom sjukförsäkringsreformen. Men inte alla. Det duger inte med en sjukförsäkring som inte alla kan lita på. Sjukförsäkringen måste givetvis ge trygghet för alla. Vi kristdemokrater kan inte stillatigande se på när människor hamnar mellan stolarna och far illa i sjukförsäkringen. Vi driver därför på för att rätta till de brister som finns i sjukförsäkringen så att sjuka får rätt stöd. Vi måste helt enkelt få en sjukförsäkring som går att lita på. Därför föreslår vi kristdemokrater en rad förändringar av sjukförsäkringsreformen. 

Vi vill se över undantagen från tidsgränserna i sjukförsäkringen. Fler behöver omfattas av undantagen så att de som är alltför sjuka inte hamnar i kläm. Den som haft tidsbegränsad sjukersättning och fått sin sjukpenninggrundande inkomst satt till noll kronor riskerar idag i vissa lägen att bli utan ersättning. Så kan det inte få vara och det vill vi ändra på. Den som redan är sjukskriven ska inte kunna bli helt utan ersättning.

Kvaliteten på Arbetsförmedlingens åtgärder måste förbättras för dem som på grund av sjukskrivning varit borta länge från arbetsmarknaden. Taket för lönebidrag behöver höjas.

Människor ska inte behöva drabbas av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av arbetsförmågan. Varje persons situation är förstås unik och bedömningen ska präglas av professionalitet, rättssäkerhet och göras inom en rimlig tid. 

Dessutom måste vi se över bedömningen av en persons framtida arbetsförmåga så att den är rimlig och inte alltför fyrkantig. Vi måste se till varje individ och dess förutsättningar.

Förändringarna Alliansregeringen genomfört i sjukförsäkringen har visserligen till stora delar varit bra och varit nödvändiga. Att en miljon människor var sjukskrivna eller förtidspensionerade var inte rimligt.  Men samtidigt är det uppenbart att inte alla idag kan känna den trygghet som försäkringen ska ge, och somliga kommer i kläm. För oss kristdemokrater är det därför tydligt att förändringar behövs och att de ska genomföras så snart som möjligt.

Tuve Skånberg, Skillinge

Riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Ystads Allehanda 2011-04-07

Annons

%d bloggare gillar detta: