Radiointervju i Nyhetsmagasinet Arena P4

maj 29, 2009

Under fredagen var jag i Örkelljunga i nordvästra Skåne och gjorde studiebesök på systembolaget och på socialkontoret. Kristdemokraterna går till val i EU-valet på en mer restriktiv alkoholpolitik, och jag ville möta verkligheten i en mindre skånsk kommun för att matcha vårt valbudskap mot verkligheten av smuggelsprit och langning, och förebyggande arbete.

Skylt ÖrkelljungaPå systembolaget gjorde Radio Kristianstad en intervju med mig som sänts som nyhetsinslag och som en del av Nyhetsmagasinet Arena. Du kan lyssna till vad jag vill göra i EUparlamentet i alkoholfrågor, frågor om trafficking och sexhandel och hur den kristna etiken och människosynen kan vägleda politiska beslut här.


Stoppa spritfloden

april 3, 2009

Media ger fler och fler rapporter om fall av försäljning av smuggelsprit, fler och fler fall upptäcks. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare i garage och ur bagageluckor till barn och ungdomar till låga priser.  Polisens möjligheter att gripa in är begränsade. Nu behövs kraftiga förändringar av kvoterna för hur mycket alkohol man får föra in i Sverige som privatperson.

 

Varje dag för enskilda människor in stora mängder alkohol i Sverige via Helsingborg och Malmö. Bara i Helsingborgs hamn rör det sig varje dag om transporter med tusentals starköl i bagage och släp. Alldeles för sällan går det att stärka att det rör sig om smuggling även om det sannolikt ofta är fallet.

Idag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt. Vad värre är, det är så utformat att det är lätt att ta in så stora mängder alkohol att vidareförsäljning blir en mycket lönsam affär.

inforselkvoter 

Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”. Det finns inget regelverk där det fastslås hur mycket som är tillåtet för en enskild person att ta med sig vid ett enskilt tillfälle. En så otydlig regel är naturligtvis dömd att missbrukas. Utan en förändring blir smugglingen svår att stoppa.

 

Det är självklart att de enorma mängder alkohol som säljs svart innebär bortfall i skatteintäkter och en generellt högre alkoholkonsumtion. Än värre är förstås de skador som svenska ungdomar super sig till.

 

Att verkligen smuggelspriten drabbar ungdomar hårt vet vi genom att statistiken visar att unga i Skåne – som ligger närmast Danmark och Tyskland – dricker klart mer än unga i övriga landet. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser för dem som individer och samhället i stort. I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings senaste rapport om ungdomars drogvanor konstateras bland annat att som en följd av alkoholkonsumtion har nästan en fjärdedel av sjuttonåringarna i Skåne hamnat i bråk eller slagsmål. Lika många har varit med om olyckor eller fysisk skada och något fler haft oskyddat sex.

 

På systemet får man visa legitimation för att styrka sin ålder. De som bedriver olaglig alkoholförsäljning bryr sig inte om vilken ålder köparna har. Bland femtonåringar i Skåne har nästan en tredjedel druckit smuggelsprit, bland sjuttonåringarna är det hälften. Dessa siffror är alarmerande och förtjänar att tas på största allvar. Och de sprider sig över resten av landet.

 

Kristdemokraterna anser att de införselkvoter av alkohol som Sverige förhandlade sig till när vi gick med i EU räcker mer än väl för en ansvarig privatkonsumtion. Skulle jag få förtroendet att bli invald i Europaparlamentet i valet 7 juni kommer jag att verka för att Sverige skall kunna återgå till dessa nivåer. Alkohol är inte vilken vara som helst. Om vi inte gör något åt dagens införselkvoter så är det i första hand ungdomarna som drabbas – det är en fråga om solidaritet med nästa generation.

 

Tuve Skånberg, riksdagsledamot 1991-2006,

kristdemokratisk kandidat i valet till Europaparlamentet 7 juni

 

Artikeln var publicerad i Blekinge Läns Tidning 2009-04-03, Hemmets Vän 2009-04-08, Kristianstadsbladet 2009-04-11, Västerviks tidning 2009-04-14, Smålandstidningen 2009-04-15, Vestmanlands Läns Tidning 2009-04-17


%d bloggare gillar detta: