Valupptakten i Kristianstad

maj 15, 2009

Valupptakten i Kristianstad uppmärksammades av hundratals lördagslediga Kristianstadsbor och av Kristianstadsbladet.


Videoklipp: Tuve i Bryssel

april 22, 2009

Titta på ett videoklipp (2 min 6 sek) om vad jag vill göra i Europaparlamentet om jag blir inkryssad i valet 7 juni.


EU måste rädda Östersjön

april 20, 2009

Östersjön är omistlig för oss svenskar. I sommar kommer en tredjedel av oss att färdas med fritidsbåt på Östersjön, ännu fler bor, badar och semestrar längs strandlinjen som mäter mer än 4000 mil, med de nära 100 000 öarnas strandlinje inräknad. Bara Stockholms skärgård har 29 000 öar.

 

Men vi vet att Östersjöns miljö är allvarligt hotad. De syrefria bottnarna breder ut sig, och i takt med att vattnet blir varmt kommer också i år enorma algbälten att driva längs våra kuster, med bland annat cyanobakterier. Stränderna fylls med drivor av slemmiga alger och tång. Oljeutsläpp hotar stränder och sjöfågel. Fisket blir allt sämre. Åtgärder brådskar – det tar det 38 år för Östersjöns vatten att bytas ut genom att nytt vatten rinner till. Enligt en kartläggning av Helsingforskommissionen är 83,4 procent av biotoperna i och kring Östersjön hotade, varav 15 procent är akut hotade.

 img_4374

Pengar kan inte mäta värdet av att kunna meta, bada, sola, kanota och segla i ett friskt Östersjön – men om katastrofen fortgår kan vi lätt ana de enorma ekonomiska belopp som går förlorade i vikande turism och fiskenäring, fallande huspriser, minskande service, arbetslöshet och förlorade rekreationsmöjligheter. Det är våra hus och sommarstugor det gäller, det är våra barns och barnbarns framtid det handlar om. Vi har inte råd att förlora Östersjön.

 

Ensamma förmår vi 9 miljoner svenskar inte rädda Östersjön, hur väl vi än renar vårt avlopp. 84 miljoner människor i fjorton länder bor i avrinningsområdet till Östersjön, ett avrinningsområde som är fyra gånger större än själva havet. Vi måste samarbeta inom EU för att rädda Östersjön, som ju är ett innanhav i EU.

 

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vi kristdemokrater går till val på att rädda Östersjön genom EU-samarbetet. Om jag får förtroende att bli vald till Europaparlamentet finns det flera konkreta åtgärder jag kommer att driva i Bryssel:

 

Sverige har redan förbud mot fosfater i tvättmedel, det bör också hela EU ha. Fosfater i maskindiskmedel måste också förbjudas. Detta får en direkt positiv effekt på övergödningssituationen i Östersjön.

 

Vi kristdemokrater välkomnar överenskommelsen mellan östersjöländerna att begränsa utsläppen av kväve och fosfater från jordbruket som genom avrinningen når Östersjön. Men åtgärderna måste göras också, och det måste finnas sanktioner mot att underlåta att göra dem. Konkreta åtgärder för att minska mängden fosfor- och kväveföreningar i Östersjön är att förbättra reningsverk och initiera algskörd för biogasproduktion. För att fånga upp gödningsmedel kan man etablera våtmarker, ha odlingsfria zoner längs vattendrag, och anlägga översilningsängar. I havet kan man etablera musselodlingar som fångar upp näringsämnen och aktivt renar vattnet från närsalter. Drivorna av tång och alger längs våra stränder kan komposteras och återvinnas.

 

För att förhindra avsiktliga oljeutsläpp, och förebygga olyckor vill Kristdemokraterna ha DNA märkning på all olja som transporteras i Östersjön, och att fartyg som trafikerar Östersjön ska har dubbla skrov. Man kan också införa en obligatorisk miljöavgift för fartyg som inte har den senaste reningstekniken.

 

Så gå och rösta i EU-valet – för Östersjöns skull!

 

Tuve Skånberg, kandidat till Europaparlamentet (KD), riksdagsman 1991-2006

 

Artikeln var publicerad i Blekinge Läns Tidning 2009-04-20, Tidningen Ångermanland 2009-04-20, Gotlands Allehanda 2009-04-21, Östran 2009-04-21, Sundsvalls Tidning 2009-04-27, Motala & Vadstena Tidning 2009-04-27, Västerviks-tidningen 2009-05-04


%d bloggare gillar detta: