Personkryss ger riksdagsplats

september 22, 2010

Nu på onsdagseftermiddagen kl 14 står det nu helt klart att väljarna i norra och östra Skånes valkrets har personkryssat in mig i riksdagen 2010 – 2014. Jag fick nära 1200 kryss eller nära 13 procent av rösterna.

Jag känner mig ödjmukt mycket tacksam och glad för förtroendet. Tack till alla som röstat på Kristdemokraterna, tack till partivänner,  tack till alla de som kryssat mig, stött, uppmuntrat och hjälpt till på olika sätt!

Ett särskilt tack sänder jag till Gunnel Larsson i Viken som på eget initiativ startat en ”fanclub” på Facebook som fått 123 medlemmar att samlas kring ”Tuve Skånberg ska åter till riksdagen!” Gunnel är helförlamad från axlarna och nedåt, och har med den kraft som står till buds kunnat sköta denna fanclub på ett fantastiskt sätt. Tack Gunnel, och tack vänner i fanclubben! 

Gunnel Larsson, Viken

Annons

Alliansregeringen sitter kvar!

september 20, 2010

Igår var valdagen, och idag vaknar vi upp till en ny politisk situation. Tråkigt nog har Sverigedemokraterna lyckats ta sig in i riksdagen och får 20 mandat. Tråkigt är också att Kristdemokraterna backar till 5,6 % och nu bara får 19 mandat i riksdagen. Vilket inte är så märkligt – alla sju riksdagspartier minskade, utom M och MP.

När det är sagt skall också sägas att det kunde ha gått mycket värre. Alliansregeringen kommer att kunna sitta kvar, och är det största regeringsalternativet. Kristdemokraterna brottades tidvis under mandatperioden med faran att komma under 4%. Den faran undveks med mycket god marginal, 1,6%.

Lokalt här i Skåne fick Kristdemokraterna två mandat, ett i södra Skåne, och ett i norra och östra Skåne. Det är förstås en stor glädje! Vilka personer som blir invalda i riksdagen vet vi ännu inte. På torsdag är personkryssen räknade. För att förändra ordningen på en valsedel måste en kandidat ha mer än 8 % personkryss. KD i norra och östra Skåne fick 9244 röster och det  skulle alltså innebära 740 personkryss. Det kompliceras av de sk ”onsdagsrösterna” som är röster som avlagts i annan vallokal än den egna på valdagen och som räknas först på onsdag. Gränsen till 8% blir alltså sannolikt lite högre. Vi får alltså vänta några dagar innan vi vet mer.


Politiska hjärtefrågor

september 16, 2010

Vilka är mina politiska hjärtefrågor?

Det finns mycket i Sverige som behöver förändras genom politiska beslut. Vi behöver bättre utbildning och skola som ger färdigheter för livet, en politik som skapar sysselsättning, vård och omsorg med kvalitet och tillräckliga resurser, bättre ekonomi för våra pensionärer och mycket mer. Men i botten av allt behövs goda värderingar och en bärande etik.

Jag vill arbeta för att den kristna etiken, med alla människors lika och okränkbara värde, får genomsyra politiken. Bara så kan vi få ett mänskligare samhälle. Politiken behöver också präglas av gott förvaltarskap och av solidaritet med dem som behöver vår hjälp, både hemma och genom bistånd utomlands.

En god etik

All politik måste bygga på en god etik. Återupprätta familjen, ge föräldrarna mandat och tid att fostra barnen, låt skolans värdegrund ge eleverna en inre etisk kompass, likaväl som goda kunskaper. Mobbing är oacceptabelt såväl i skolan som på andra arbetsplatser. Ta krafttag mot fusk såväl i Sverige som i EU, för en politik för hederlighet och för att motverka brott, med återupprättelse för brottsoffer. Kännbara straff för brottslingar som avskräcker för brott men ger möjlighet till bättring och en andra chans. En vård och omsorg präglad av etik, som har resurser att ge världens bästa vård. Varje människa har ett absolut, lika och okränkbart värde, från livets naturliga början till dess naturliga slut.

Återupprätta familjen

Familjen är samhällets viktigaste brottsförebyggande resurs. All politik måste prövas mot hur den stärker familjen, och hjälper den att hålla samman. Föräldrarna måste själva få bestämma om val av barnomsorg, utan att den som väljer att själv vara hemma med sina små barn diskrimineras. Ge alla familjer i Sverige rätt till ett vårdnadsbidrag värt namnet. Ge föräldrarna tid att älska och fostra sina barn, och ge dem frihet att själva styra över barnens skola och utbildning, utan påtvingat genderperspektiv ; låt pojkar vara pojkar och flickor flickor.

Ett gott förvaltarskap

En god politik måste hushålla med våra ändliga resurser, vare sig det gäller ekonomi eller miljö. Vi måste rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Låt det bli dyrt att förorena, men billigare och möjligare att leva, resa, tillverka och transportera på ett miljövänligt sätt. Politik måste skapa verkliga arbeten och tillväxt; arbetslöshet är dåligt förvaltarskap både av människor och av pengar. Stöd det civila samhället, skapa möjlighet, tid och utrymme för människors engagemang, bland annat genom att skattebefria gåvor till ideella organisationer. Då kan du själv styra vart ditt stöd ska gå.

Det är vad jag först och främst vill kämpa för i riksdagen om jag får väljarnas förtroende.


Hur fungerar personval?

september 16, 2010

Många har sagt att de vill stödja mig i riksdagsvalet 19 september genom att personkryssa mig, och undrar hur det går till, och vad det innebär.

Möjligheten att personkryssa en kandidat i ett val har funnits i Sverige sedan 1998. Det blir allt vanligare för varje val att personkryssa. I det senaste valet, EU-valet i juni 2009, personkryssade 59 % av väljarna. Allra vanligast är personkryssandet bland Kristdemokraternas väljare:  75,6% av KD:s väljare valde att personkryssa i EU valet 2009.

Hur går det till att personkryssa?

Om man vill personkryssa en kandidat sätter man ett kryss framför hans eller hennes namn på valsedeln. Man ska inte stryka andra namn.

Är det lönt att personkryssa?

Ja, det lönar sig att personkryssa, i riksdagsvalet 2006 personkryssades till exempel både Annelie Enochson (KD) och Lennart Sacrédeus (KD) in i riksdagen. I EU-valet 2009 personkryssades Alf Svensson (KD) och Anna Maria Corazza Bildt (M) in i EU-parlamentet.

Hur många röster behövs för att bli personkryssad?

För att bli personkryssad i riksdagsvalet måste en kandidat ha kryssats av mer än 8 procent av det partiets väljare i den valkretsen, och ha flest kryss bland de kandidater som kommit över 8 procentsgränsen. I riksdagsvalet är alltså gränsen 8 procent, i övriga val till EU, landsting/region och kommun är spärren 5 procent. Man kan bara personkryssa på en kandidat i den valkrets där man är skriven.

Låt oss ta ett exempel:

Hur många personkryss behöver Tuve Skånberg för att bli inkryssad i riksdagen?

Först och främst måste förstås Kristdemokraterna komma över 4 procent i hela landet, och dessutom behöver KD få ett mandat från Skåne läns norra och östra valkrets (alltså vad som tidigare var Kristianstads län). Det sker vid ungefär 4,1 procent.

Jag står på andra plats på Kristdemokraternas valsedel för Skåne läns norra och östra valkrets. För att jag ska passera första namnet på listan, Michael Anefur, krävs att minst 8 procent av Kristdemokraternas väljare i den valkretsen kryssar framför mitt namn. Hur många kryss det är, beror förstås på hur många som röstar på Kristdemokraterna i denna valkrets.  I riksdagsvalet 2006 fick KD 6,7 procent i Skåne läns norra och östra valkrets, vilket var 11 993 röster. För att komma över 8 procent personkryss behövdes då alltså 960 personkryss. Den ende som klarade det då var Alf Svensson som fick 2142 röster (17,8 %), därnäst fick Anna-Karin Nilsson 329 kryss (2,74%) och Michael Anefur 156 kryss (1,3%). (Jag kandiderade inte i detta val).

Har Tuve Skånberg tidigare kommit över 8 procent personkryss?

Ja, jag har kommit över 8 procentsspärren i ett par tidigare val i Skåne läns norra och östra valkrets, och varit nära en gång. I EU-valet 2009 hade jag 10,4 procent personkryss (469 kryss) i denna valkrets, i riksdagsvalet 2002 7,43 procent (1387 kryss), och  i riksdagsvalet 1998 8,1 procent (1831 kryss). Jag vann också KD:s provval i Skåne inför valet 2010.

Om Kristdemokraterna får liknande valresultat som förra riksdagsvalet 2006 i Skåne läns norra och östra valkrets ( 6,7 procent ) , skulle jag alltså behöva omkring 1000 personkryss för att komma över 8 procentsspärren och bli invald i riksdagen.

Till och med på ledarsidan i liberala Kristianstadsbladet skriver man 6 september att ”Tuve Skånberg (KD), Skillinge, väntas kryssa sig in om KD får ett mandat. Han vann provvalet klart…”. 

Men det är ditt kryss som gör det möjligt.


Personvalsdueller Skånberg VS Anefur

september 16, 2010

I tidningen Dagen relateras idag fyra ”personvals-dueller” bland kristdemokratiska riksdagskadidater , bland annat mellan mig och Michael Anefur.


Tuve Skånberg ‘rekommenderad kandidat’ av Svenska Evangeliska Alliansen

september 15, 2010

På grundval av en enkät med åtta flervalsfrågor har Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) bland 1015 kandidater till Riksdagen från alla partier i hela landet tagit fram 23 kandidater som ”Rekommenderad kandidat”. I min valkrets är jag den ende kandidat som SEA rekommenderar. Läs frågorna och svaren här.

Jag har också fått högsta betyg i Företagarnas kandidatguide!


Ystads Allehanda: ”Skånberg siktar på riksdagen”

september 3, 2010

Idag 14 september har Ystads Allehanda en stor artikel om ”Skånberg siktar på riksdagen”. Gå gärna in och läs den!


Tuve Skånberg på SVT Valpejl

september 3, 2010

Har du inte bestämt dig för hur du ska rösta? Ett tips är att ta hjälp av SVT:s Valpejl. Där kan du se hur jag svarat på 50 politiska frågor, och du kan jämföra med vad du själv tycker. Du kan också göra hela testet själv – kanske tycker vi rätt lika?


Äldres rätt till livskvalitet

september 3, 2010

Denna sommar kommer att gå till historien som den varmaste och soligaste på 150 år. Inte på generationer har vi kunnat glädja oss åt en så underbar sommar. Men inte för alla – många äldre i äldreomsorgen har inte kunnat komma ut en enda dag. Medan fångar på landets fängelser har rätt till en timmes frisk luft varje dag, har inte våra äldre rätt till en minut. Churchill sa 1910 i underhuset: ”Hur samhället behandlar brott och brottslingar är ett av de mest tillförlitliga sätten att pröva hur civiliserat ett land är.” Det bör gälla våra äldre i än högre grad.

Våra äldre behöver en värdighetsgaranti som garanterar rätt att få komma ut varje dag, liksom att inte behöva ligga i sin egen avföring lång tid. De äldre behöver garanteras rätt att ha mer än en maträtt att välja på. Tre av fyra äldreboenden erbjuder bara en rätt idag, och maten är det mest väsentliga för att de äldre ska uppleva livskvalitet visar undersökningar. Det är också ovärdigt att skilja makar åt på äldreboende. Vill de, så måste de kunna få dela slutet av livet tillsammans, så som de delat de yrkesverksamma åren.

I en äldregaranti måste rätt till smärtlindring finnas med och rätten till läkare och vårdpersonal med geriatrisk kompetens, kompetens om just åldrandets sjukdomar.

Kristdemokraterna kräver också en akutgaranti att ingen, inte heller de äldre, ska behöva vänta längre än fyra timmar på en akutmottagning.

Mycket har blivit bättre för de äldre under alliansregeringen, det är sant. Det har skett kvalitetshöjningar inom vård och omsorg, vi har nu fritt val i äldreomsorgen, tillsynsansvaret har överförts till Socialstyrelsen, och kommunens ansvar att erbjuda stöd till anhörigvårdarna har skärpts. Men det räcker inte.

Skatten har sänkts tre gånger för pensionärerna under mandatperioden – men det har ätits upp av lågkonjunkturen. Det är därför nödvändigt att sänka skatten ytterligare för pensionärerna, vilket också kristdemokraterna går till val på.

Vi måste ge mer resurser och garantier om en bättre omsorg och vård för de äldre.  Idag är det våra föräldrars generation, imorgon är det vi själva.

Tuve Skånberg, riksdagsman (KD) 1991-2006, riksdagskandidat i valet 2010

Artikeln var publicerad i Barometern 2010-08-11, Sundsvalls tidning 2010-08-13, Piteå Tidningen 2010-08-27, Sändaren nr 16 2010


Sänkt skatt på ideella gåvor

september 3, 2010

Tillhör du dem som gärna skänker en gåva till ideella ändamål? Vill du se gåvan fördubblad?

I Sverige testamenteras årligen stora belopp till ideella ändamål som forskning och till museiverksamhet, liksom till ideella föreningar som till exempel kyrkor, idrottsföreningar och hjälporganisationer. Dessa gåvor skulle bli långt större om det vore möjligt att få ge redan medan man lever och få göra skatteavdrag för gåvan. I dag har alla länder runt omkring oss i Europa gjort det möjligt för enskilda och företag att på något sätt göra avdrag för gåvor och sponsring. Kristdemokraterna har drivit kravet på möjligheten att göra avdrag för ideella gåvor sedan 1960-talet – utan resultat hittills. Men med Kristdemokraterna och alliansregeringen kan äntligen avdrag för ideella gåvor bli en verklighet efter valet.

I Norge infördes för flera år sedan en avdragsrätt för gåvor på sammanlagt 6 000 norska kronor under ett år, som sedan höjdes till 12 000 kronor. När den norska regeringen fördubblade avdragsrätten på detta sätt, innebar det en 30-procentig ökning av givandet till exempelvis cancerforskning och sociala stödinsatser för utsatta grupper. I exempelvis Tyskland och Estland får avdrag göras för gåvor upp till 5 procent av bruttoinkomsten. I Storbritannien finns inget tak eller golv för hur mycket man kan göra avdrag för.

Nu är alltså frågan om avdragsrätt färdigutredd, genom att alliansregeringens utredare Hases Per Sjöholm presenterat en modell för Sverige som kan öka gåvogivandet till den ideella sektorn med cirka 800 miljoner kronor per år. Alla allianspartierna står nu ense med Kristdemokraterna att införa avdragsrätt för ideella gåvor efter valet.

Den modell som Sjöholm i sin utredning föreslår innebär att en privatperson kan få en skattereduktion på max 7 000 kronor per år, och att företag kan få skatten sänkt med max 35 000 kronor i samband med gåvor till ideella organisationer. Precis som avdraget för hushållsnära tjänster, jobbskatteavdraget och rot-avdraget är de samhällsekonomiska goda effekterna av reformen betydligt större än statens kostnader för reformen.

En annan viktig aspekt handlar om arbetsmarknaden. Den ideella sektorn är en del av samhället som har en unik möjlighet att bistå dem som står utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med andra reformer skapar avdragsrätten fler möjligheter till arbete inom föreningsliv och den ideella sektorn. Samtidigt bidrar reformen till att fler kan anställas inom andra delar av arbetsmarknaden, exempelvis inom forskarvärlden, eftersom också den föreslås omfattas av reformen.

Även idrottsrörelsen, där 95 procent av arbetet görs på ideell basis, bör finnas med som en del av reformen. Avdragsrätten ska naturligtvis också gälla för gåvor till exempelvis kultur och trossamfund, liksom för forskning.

Om alliansregeringen får makten till hösten kommer Sverige som sista land i Europa äntligen att införa en reform där forskning och den ideella sektorn stärks genom att givandet från privatpersoner och företag uppmuntras.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) 1991-2006, kandiderar till riksdagen i valet 19 september

Artikeln var publicerad i Skånska Dagbladet 2010-07-21, Vimmerby tidning 2010-07-22,  Kinda-Posten 2010-07-22,  Sundsvalls Tidning 2010-07-23, Södermanlands Nyheter 2010-07-24, Katrineholmskuriren 2010-08-28, Skånska Dagbladet 2010-07-28,  Örnsköldsviks Allehanda 2010-07-29,  Kristianstadsbladet 2010-07-30, Östgöra Correspondeten 2010-07-30, NWT 2010-07-30,  Gefle Dagblad 2010-08-03, Världen idag 2010-08-04, Hemmets vän 2010-08-05,


Aldrig mer fastighetsskatt

september 1, 2010

Ett av Kristdemokraternas viktigaste vallöften för mandatperioden som gått var att avskaffa fastighetsskatten. Det var en orättvis och oförutsägbar skatt, och den styrdes av vilket pris dina grannar fick när de sålde sina hus.

Nu är fastighetsskatten borta, trots att KD var ensamma om att driva frågan i alliansregeringen. Den statliga fastighetsskatten, som tidigare var en procent av taxeringsvärdet, utan övre tak, har nu gjorts om till en kommunal avgift. Ett tak på fastighetsavgiften har satts till cirka 6 000 kronor, men dock aldrig mer än 0,75 procent av taxeringsvärdet. Även boende i flerfamiljshus har fått lägre skatt. Jämfört med hur det gamla socialdemokratiska systemet var konstruerat har alla fått en lägre skatt. Det rimliga tillfället att betala skatt är ju förstås när man har sålt fastigheten och har pengarna. Inte när man bor i huset.

Hotet från fastighetsskatten är dock inte borta. Den rödgröna oppositionen är överens om att återinföra fastighetsskatten och hävdar att den enbart kommer gälla hus med ett taxeringsvärde på mer än 4,5 miljoner kronor. Men i takt med att taxeringsvärdena stiger kommer fler och fler att få kraftigt höjd fastighetsskatt. Och har vänstern väl börjat höja fastighetsskatten vet vi att de fortsätter. Vad de dessutom inte berättar lika högt är att deras förslag även innehåller ett återinförande av förmögenhetsskatten. För en änka med en villa som är amorterad och har ett taxeringsvärde överstigande 2,5 miljoner kronor, kommer en skatt på 1 procent tas ut. Det är en skattehöjning på 25 000 kronor per år, jämfört med dagens system.

Därför går nu Kristdemokraterna till val på att helt avskaffa fastighetstaxeringen och taxeringsvärdena. Husen blir ändå värderade vid försäljningen, av köparna – någon annan värdering behövs inte. Vi vill på detta sätt ta bort själva möjligheten för de rödgröna att återinföra fastighetsskatten, och dessutom sparas då 175 miljoner kronor. Vi vill inte heller att fastigheter ska vara en del av kapitalinkomstbeskattningen.

En röst på Kristdemokraterna är en röst på att aldrig mer få tillbaka fastighetsskatten.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) 1991-2006, kandidat i riksdagsvalet 19 september

Artikeln var publicerad i Aftonbladet 2010-09-01, Hemmets Vän 2010-09-09, Kristianstadsbladet 2010-09-10, Borås Tidning 2010-09-16


Valaffischer uppsatta och nedrivna i Kristianstad

september 1, 2010

Idag toppar Kristianstadsbladet med nyheten att 25 valaffischer av mig satts upp och rivits ned i Kristianstad. Tidningen citerar företrädare för Kristdemokraternas lokalavdelning som säger att de övervägt att polisanmäla mig för olaga affischering, men avstått. Nyheten finns även med i tidningen Dagen.

Bakgrunden är att jag blev kontaktad av flera från min ”fanclub” som önskade hjälpa mig i personvalskampanj på något sätt. När jag inte ville ta emot pengar eller betalda annonser frågade man om jag gav mitt medgivande till att de tryckte upp en affish med texten För familjen och god etik! / x 2. Tuve Skånberg, KD plus Kristdemokraternas logga vitsippan och ett foto av mig från riksdagens hemsida. Logotypen var av samma typ som övriga KD-affischer i årets valrörelse, med svart botten. Jag gav mitt medgivande under förutsättning att de skötte allt själva.

Jag var noga med att betona att affischerna skulle finnas på egen ställning, placeras på allmän mark och på icke-trafikfarlig plats (inte nära korsning eller rondell osv) och jag hade först kollat med vår ombudsman att lokalavdelningarnas polistillstånd kunde täcka dessa affischer också. Det visade sig vara en otillräcklig uppgift för Kristianstad, där partierna gjort en lokal överenskommelse. Jag borde förstås ha ringt varje lokalavdelning också, och försäkrat mig om att affischerna kunde rymmas inom varje avdelnings polistillstånd. När jag har pratat med ombudsmannen i efterhand, så framhåller han att det hade han önskat hela tiden. Där minns vi samtalet delvis olika.

 I tisdags fick jag besked att fanclubben satt upp 15 affischer i vardera Ängelholm, Örkelljunga och Hässleholm och 25 i Kristianstad och Åhus.

Knappt hade affischerna satts upp i Kristianstad på tisdagseftermiddagen förrän Michael Anefur, Kristianstad, påtalade att dessa affisher inte alls omfattades av Kristianstads lokalavdelnings tillstånd, och han med flera rev därför ned affisherna. När jag hörde detta åkte jag omkring under natten till onsdagen och tog ned alla övriga affisher i Hässleholm och Kristianstad som blivit uppsatta.17 stycken fann jag. Jag blev till och med stoppad av en polisbil i Vinslöv strax före ett på natten, misstänkt för skadegörelse av affisherna. Men jag fick åka vidare när det visade sig att det var mina egna affisher jag tog ned 🙂 .

I Ängelholm hade däremot affisch-uppsättarna fått muntligt besked av en representant för kommunen att det var OK att sätta upp affischerna, och också anvisningar var de skulle stå, och i Örkelljunga omfattas affischerna av Kristdemokraternas lokalavdelnings tillstånd, liksom i Hässleholm. Där står alltså affisherna kvar.

Självklart beklagar jag djupt att jag saknade uppgift om den lokala överenskommelsen mellan partierna i Kristianstad. Eftersom affisherna bara var uppsatta några få timmar innan de revs ned kan de knappast ha irriterat många.


%d bloggare gillar detta: